یكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
پیش نویس تمدید مصوبه ترخیص خودروها به هیات دولت ارجاع شد

/اختصاصی/ 8000 خودرو وارداتی چشم انتظار تصمیم دولت؛پیش نویس تمدید مصوبه ترخیص خودروها به هیات دولت ارجاع شد