یكشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
با خصوصی سازی مشکل خودروسازان حل نخواهد شد

/اختصاصی/خصوصی سازی راهکاری برای خروج از بحران خودروسازان؛با خصوصی سازی مشکل خودروسازان حل نخواهد شد