یكشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
پرشین خودرو
هیوندای خواستار جذب رضایت حداکثری مشتریان ایرانی است / همکاری با شرکای تجاری قدیمی با تمام توان ادامه خواهد یافت

مدیرعامل کرمان موتور:هیوندای خواستار جذب رضایت حداکثری مشتریان ایرانی است / همکاری با شرکای تجاری قدیمی با تمام توان ادامه خواهد یافت