دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
پرشین خودرو
پیشنهادات خودروسازان برای تک نرخی شدن قیمت خودرو ارائه شد

/اختصاصی/در جلسه انجمن خودروسازان با اعضای شورای رقابت؛پیشنهادات خودروسازان برای تک نرخی شدن قیمت خودرو ارائه شد