جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
پرشین خودرو
با تهدید های آمریکا، فولکس واگن بازار ایران را ترک کرد

با تهدید های آمریکا، فولکس واگن بازار ایران را ترک کرد