چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
اختلاف قیمت خودروهای داخلی  مرز 40 میلیون را رد کرد / قیمت سازی بر روی کاغذ توسط مصرف کنندگان غیر واقعی

/اختصاصی/موج جدید افزایش قیمت در بازار خودروهای زیر 100 میلیونی؛اختلاف قیمت خودروهای داخلی مرز 40 میلیون را رد کرد / قیمت سازی بر روی کاغذ توسط مصرف کنندگان غیر واقعی