شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پرشین خودرو
انتظار بیهوده برای همراهی خارجی در خودروسازی ایران

/اختصاصی/روس ها در همکاری با ایران حرفی برای گفتن ندارند؛انتظار بیهوده برای همراهی خارجی در خودروسازی ایران