چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
پرشین خودرو
تداوم جو بدبینی و بی اعتمادی افت سهام خودرویی ها را رقم می زند

/اختصاصی/شفافیت بهترین راه حل بازار سهام خودرویی ها؛ تداوم جو بدبینی و بی اعتمادی افت سهام خودرویی ها را رقم می زند