یكشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
روش پیش فروش خودرو در سال 99 باید اصلاح شود

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:روش پیش فروش خودرو در سال 99 باید اصلاح شود