سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
350 میلیون دلار ارزش افزوده حاصل از بازیافت تایر در کشور / فقط 6 درصد از تایرهای فرسوده در کشور بازیافت می شود

/اختصاصی/سرمایه گذاری پر سودی که در بازیافت تایر مغفول مانده است؛350 میلیون دلار ارزش افزوده حاصل از بازیافت تایر در کشور / فقط 6 درصد از تایرهای فرسوده در کشور بازیافت می شود