دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
پرشین خودرو
شرایط تخصیص سهمیه و گازسوز کردن ون های فرسوده/ 95درصد تاکسی های فعال کشور دوگانه سوز است

/اختصاصی/انتظار برای پاسخ ایران خودرو به تولید ون های پایه گاز سوز؛شرایط تخصیص سهمیه و گازسوز کردن ون های فرسوده/ 95درصد تاکسی های فعال کشور دوگانه سوز است