یكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
پرشین خودرو
نقشه راه «هیوندای» برای تولید 8 شاسی بلند تا سال 2020

/اختصاصی/نقشه راه «هیوندای» برای تولید 8 شاسی بلند تا سال 2020