چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
پرشین خودرو
نسخه جدید تیگو7 رونمایی و معرفی شد + جزئیات

با 18 مورد تغییرات در طراحی داخلی و بخش فنی؛نسخه جدید تیگو7 رونمایی و معرفی شد + جزئیات