جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
پرشین خودرو
وانت «درکا» مردادماه به بازار می آید

/گزارش خبری/رئیس بازاریابی و فروش زامیاد:وانت «درکا» مردادماه به بازار می آید