چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پرشین خودرو
سطح کیفیت محصولات سایپا 20 درصد افزایش یافت

بررسی عملکرد سال 99 گروه سایپا؛سطح کیفیت محصولات سایپا 20 درصد افزایش یافت

گرندکس