سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
دولتی سازی در اجرای پروژه های تولیدی شکست خورده است

/اختصاصی/تولید 50 هزار موتور برقی از تصمیم سازی تا اجرا؛دولتی سازی در اجرای پروژه های تولیدی شکست خورده است