یكشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
پرشین خودرو
مرحله اول استانداردهای ملی صنعت تایر به زودی اجباری می شود / استانداردهای 85 گانه دامن تایرسازان را هم گرفت

/اختصاصی/سهم تایرسازان از استانداردهای 85 گانه خودرویی چیست؟مرحله اول استانداردهای ملی صنعت تایر به زودی اجباری می شود / استانداردهای 85 گانه دامن تایرسازان را هم گرفت