شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
تبعات پروسه طولانی ترخیص قطعات بر جریان تولید خودروسازان/ خودروهای ناقصی که امکان عرضه به بازار ندارد!

/اختصاصی/رفع مشکل تولید خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار مجلس است؛تبعات پروسه طولانی ترخیص قطعات بر جریان تولید خودروسازان/ خودروهای ناقصی که امکان عرضه به بازار ندارد!