چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
پرشین خودرو
هیچ موتورسیکلت برقی در کشور تولید نمی شود!

/اختصاصی/امتناع پلیس از شماره گذاری موتورسیکلت های یورو3؛هیچ موتورسیکلت برقی در کشور تولید نمی شود!