دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
زنجیره‌ای که با قطعه‌سازان و دانشگاهیان کارآمدتر می‌شود

زنجیره‌ای که با قطعه‌سازان و دانشگاهیان کارآمدتر می‌شود

ابوالفضل خلخالی**

فعالیت یک‌هزارو ۲۰۰قطعه ساز برای تامین قطعات ۲شرکت خودروساز بزرگ کشور از اهمیت جایگاه صنعت قطعه حکایت دارد. این فاصله آماری نشان از نقش قطعه‌سازان در شکل‌گیری صنعت خودرو کشور دارد.
نقش‌وکارکردتامین‌کنندگان بر همگان محرز است و نبود آنان با وجود تاکید دولت بر داخلی‌سازی قطعات، صنعت خودرو را با مشکل روبه‌رو می‌کند در نتیجه حضور زنجیره تامین قطعه همپای خودروسازان در قراردادها و همکاری‌های بین‌المللی ضروری است زیرا بیشترین چالش امروز در امر کیفی‌سازی محصول نهایی در زنجیره تامین‌ها نهفته است. اگر خودروساز در برخورد با مشکل کوتاه‌ترین راه را برای برون‌رفت از آن انتخاب می‌کند و به تولید یک خودرو خارجی می‌پردازد درباره صنعت قطعه این‌گونه نیست و این صنعت به خودروساز داخلی وابسته است.
اما حضور قطعه‌سازان و زنجیره تامین در کنار خودروسازان و فعالیت‌های جدید آنها راه را برای صنعت خودرو و رسیدن به هدف هموارتر می‌کند. در بحث ارتقا و توسعه صنعت، جنس قراردادها به‌طور معمول متفاوت است و مشارکت‌ها در فضایی گسترده بین تمام صنعتگران مرتبط با آن صنعت مادر شکل می‌گیرد. این مسئله (مشارکت‌های بین‌المللی) یکی از چالش‌های موجود در صنعت قطعه است که باید در فضایی گسترده شکل بگیرد و رشد داشته باشد.
اگر در انعقاد قراردادها حتی کارشناسان علمی - دانشگاهی نیز ورود کنند سمت و سوی همکاری‌ها به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. گلایه دانشگاهیان نیز از این بابت است که نقش آنها به عنوان ضلع سوم مشارکت‌ها باید دیده شود.بسیاری از دانش‌های فنی را به‌طور تئوری کارشناسان دانشگاهی می‌دانند و اگر در کنار صنعتگران با همتایان خارجی‌شان حضور فعال داشته باشند بسیاری از چالش‌ها در انتقال دانش فنی به معنای واقعی رفع می‌شود.اگر همکاری‌های صنعت با مراکز علمی کشور شکل گسترده‌ای پیدا کند حتی جنس مشارکت‌ها متفاوت می‌شود.
ازاین‌رو ضروری است در این امور مهم صنعت خودرو مراکز دانشگاهی را نیز وارد بازی کند تا در محتوای همکاری‌ها بسیاری از نکات ظریف دانشی گنجانده شود.در نتیجه به نظر می‌رسد برای کامل بودن زنجیره هر ۳ ضلع صنعت خودرو اعم از زنجیره تامین، خودروسازان و دانشگاهیان باید در کنار یکدیگر و نیز مشارکت‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.


عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت/روزنامه گسترش صنعت