دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۳۹۷/۰۱/۱۴
راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی

راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی

محسن جهرودی **مدیر عامل سایپا

از زمانی که اقتصاددان معروف نورث (North) اندیشه خود را مبنی بر توسعه بر پایه صادرات (Export Base Theory) در سال ۱۹۵۵ مطرح کرد، کمتر کسی گمان می‌کرد این تئوری در مقام عمل هم بتواند موفق باشد. اما امروزه این تئوری به‌عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده اس