پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
بهره برداری از ۲۰۰ واگن در بندرعباس برای توسعه حمل و نقل ریلی
۱۶:۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
اجاره خودرو
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

بهره برداری از ۲۰۰ واگن در بندرعباس برای توسعه حمل و نقل ریلی

پرشین خودرو: مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: ۲۰۰ واگن در بندرعباس برای توسعه حمل و نقل ریلی خریداری شده که در دو هفته آینده احتمالا مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش پرشین خودرو ه نقل از خانه ملت، محسن دلاویز با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه برای اختصاص یک درصد از درآمدهای نفتی به توسعه حمل و نقل ریلی، گفت: با توجه به محدودیت اعتباری و شرایطی که در کشور در بحث اعتبارات وجود داشته اختصاص این ارقام امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: 200 واگن در بندرعباس خریداری شده که در دو هفته آینده احتمالا مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت های آینده شرکت بیهنه سازی مصرف سوخت برای توسعه حمل و نقل ریلی، ادامه داد: تعدادی قرارداد جدید برای توسعه حمل و نقل اجرایی خواهد شد، البته هدف واقعی قانون اجرا نشده اما متناسب با محدودیت ها اعتبارات برای توسعه حمل و نقل اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت بیهنه سازی مصرف سوخت، قرار بود یک درصد اعتبارات نفت به توسعه حمل و نقل اختصاص یابد اما با توجه به محدودیت های مالی و تعیین اولویت ها موانعی ایجاد شد که سبب شده قانون به شکل صحیح اجرا نشود./

نظر بینندگان
!
!
!