یكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
قیمت بنزین شناور می شود؟!
۱۲:۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کرمان 2
/اختصاصی/آخرین بررسی ها برای بازگشت کارت سوخت در کمیسیون ماده22؛

قیمت بنزین شناور می شود؟!

پرشین خودرو: هنوز دولت به جمع بندی خاصی در زمینه بازگشت کارت سوخت نرسیده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این مطلب، اظهار داشت: پیشنهاداتی در خصوص بازگشت کارت سوخت به چرخه مصرف سوخت مطرح شده که همچنان در حال بررسی است.

مهدی نیکدار گفت: در هفته گذشته در زمینه بازگشت کارت سوخت پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش های ریاست جمهوری به کمیسیون ماده 22 که متشکل از دستگاهها و وزارت خانه های مختلفی چون وزارت کشور ، صنعت و معدن و وزارت راه و نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه است ارائه شده و در این کارگروه مباحثی مطرح شده است اما تاکنون به جمع بندی خاصی در این زمینه که به عنوان مصوبه ای از سوی دولت یا مجلس مطرح شود، نرسیدند.

وی تاکید کرد: همچنان مورد خاصی از سوی دولت در زمینه بازگشت کارت سوخت به طور قطعی مطرح نشده است و همچنان این وضوع در حال بررسی های کارشناسی است.

نیک دار با اشاره به تاثیر مسائل ناشی از بالارفتن نرخ ارز و افزایش قاچاق سوخت در شهرهای مرزی در ارائه پیشنهاد بازگشت کارت سوخت ، گفت : با افزایش قاچاق سوخت ، طرح بازگشت کارت سوخت به جایگاهها مطرح شده تا از این طریق مانع از قاچاق سوخت از کشور شوند.

وی افزود : البته هنوز دولت به جمع بندی خاصی در زمینه بازگشت کارت سوخت نرسیده است.

 رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکید کرد : بر اساس یکی از مصوبات قانون توسعه حمل و نقل عمومی ،استفاده از کارت سوخت و اولویت آن بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

نیکدار با اشاره به وظایف کمیسیون ماده 22 و ستاد مدیریت در این زمینه تصریح کرد : در جریان تنقیح مقررات و وظایف ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت ار نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه ، کمیسیون ماده 22 برای بررسی این گونه موارد با حضور دستگاه های مختلف تشکیل گردید که ستاد همکاری نزدیکی را با این کمیسیون در خصوص قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت دارد.

وی گفت: در صورت تصویب استفاده از کارت سوخت در جایگاهها به نظر می رسد که قیمت سوخت شناور شود اما همچنان در حد پیشنهاد بوده و در حال بررسی است.


سوخت ناوگان باری درون شهری نیز بر اساس پیمایش می شود / تکمیل طرح شناسایی ناوگان باری درون شهری برای دریافت سوخت بر اساس پیمایش

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه با توجه به طرح وزارت کشور در خصوص تخصیص سوخت به ناوگان باری درون شهری بر اساس پیمایش گفت : وزارت کشور نزدیک به 2 ماه است که طرح شناسایی ناوگان باری درون شهری را برای دریافت سوخت بر اساس پیمایش را آغاز کرده است.

نیکدار در پایان خاطرنشان کرد: دیتا سنتری در این زمینه از سوی وزارت کشور ایجاد و فعالان این حوزه در این دیتا سنتر ثبت نام کردند و پس از شناسایی هم اکنون ساز و کار آن جهت بررسی صورت وضعیت و کارکرد مطابق برون شهری در حال تکمیل است تا این افراد نیز بر اساس پیمایش سوخت دریافت کنند.

نظر بینندگان
!
!
!