چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
اخبار حوزه حمل‌ونقل در روزنامه‌‌های امروز پنج شنبه ۱۹ مهر
۱۱:۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
persiakhodro2

اخبار حوزه حمل‌ونقل در روزنامه‌‌های امروز پنج شنبه ۱۹ مهر

پرشین خودرو: مطبوعات در گزارش زیر نگاهی اجمالی کرده‌ایم به اخبار حوزه حمل‌ونقل و مسکن شهرسازی در روزنامه‌‌های امروز پنج شنبه ۱۹ مهر۱۳۹۷.

به گزارش پرشین خودرو ،  در ذیل برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در روزنامه‌ها را بخوانید:

ابرار اقتصادی

در ادامه روند چهار ماه اخیر

معاملات مسکن باز هم افت کرد

آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در ۱۶ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۲۶۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰ درصدی نشان می‌دهد. پس از رونق نسبی از آذرماه سال گذشته، ورود به دوره رکود معاملاتی مجددا در بازار نیمه جان مسکن شهر تهران از مردادماه امسال کلید خورده و همچنان ادامه دارد. با رشد یکباره قیمت مسکن متاثر از نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال گذشته رقم خورد، بازار مسکن در مسیر افت معاملاتی قرار گرفت. نقدینگی نوسان‌گیران در بهار امسال مانع از آن شد که حجم خرید و فروش آپارتمان در پایتخت کاهش محسوسی داشته باشد. اما از ابتدای مردادماه به دلیل فاصله‌ی ایجاد شده بین توان متقاضیان واقعی با قیمت مسکن، کاهش شدید معاملات رقم خورد.

ایران

آیا فرونشست ها، راه آهن سراسری تهران- مشهد و اتوبان حرم تا حرم را می بلعند؟

فروچاله ها در دشت وارمین به کمین(قطارهای مسافربری) نشستند

مدیــر منابــع طبیعــی ورامیــن از بلعیــدن خــط آهــن سراســری تهران- مشــهد توســط فروچاله ها در دشت ورامیــن خبــر میدهــد. حــال ایــن ســؤال پیش میآید که آیــا باید هر آن منتظــر بلعیدن قطــاری پر از مســافر در ایــن مســیر بــود؟ »احمــد فدایی« در گفتوگــو بــا »ایــران« احتمــال ایــن اتفــاق تلــخ را قــوی میدانــد ومیگوید:»ســطح آبهــای زیرزمینــی هــر روز در منطقــه پایینتــر مــیرود و دشت ورامین هر لحظه بیشتر در خود میشــکند.« به گفته او فرونشســتها حتــی اتوبان حرم تا حرم را هم شــیار انداخته اســت. از نگاه او در این نقطه هم خطر به انتظار مســافران نشســته اســت. هــم راه و شهرســازی درگیــراســت و هم حوزه ریلی کشــور.

فاجعه فرونشســت در مســیر قطار سراســری تهران – مشهد هم از سدسازیها آب میخورد. فدایی میافزاید:»سدهایی که بــاالی رودخانه هــای جاجرود، کن و شــور ســاختند با کاهش بارش باران همدســت شــدند تا قلب دشــتهای ورامیــن را شــکافی عمیــق بدهنــد.« دشــت ورامین در جنــوب پایتخت به گفته این کارشناس از آبهای سطحی جان میگرفت. ســفرههای زیرزمینی هــم از این جریــان تغذیــه میکرد اما برداشــتهای بیرویــه ترک بــه جان دشــت انداخت.حســاب و کتابهــای ســازمان منابع طبیعی نشان میدهد

کــه فرونشســتها تــا عمــق ۳۰ متری دشــت ورامیــن را شــکافته اســت. فرونشســتهایی کــه طــول آنهــا بــه ۳۰۰تــا ۴۰۰ متــر میرســد. عــاوه بــر سدســازی، حفــر چاههــای عمیق هم کشــاورزان منطقه را در ردیف نخست متهمیــن فرونشســتهای خطرنــاک دشــت ورامیــن قــرار داده اســت.

دنیای اقتصاد

ابر هزینه مسکن در ۱۰ شهر دنیا

نقشه پراکندگی ۱۰۰ شهر گران جهان برای تامین مسکن منتشر شد. اطلاعات بلومبرگ در این باره نشان می‌دهد: ابرهزینه مسکن در ۱۰ شهر از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکا، خانه‌دار شدن برای ساکنان این شهرها را به رویا تبدیل کرده است. هنگ‌کنگ، گران‌ترین ابرشهر دنیا معرفی شده است. شاخص رتبه‌بندی شهرها در این گزارش، ترکیبی از متوسط اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان‌ ۲ و ۳ خوابه در مرکز شهر و حومه و همچنین هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است. تبعات نوسان شدید قیمتی در برخی شهرها بررسی شده است.

خبرگزاری بلومبرگ فهرست یکصد شهر که دارای گران‌ترین مسکن در جهان هستند را منتشر کرد. در این فهرست دو شهر تورنتو و ونکوور کانادا با صعود چشمگیر در افزایش هزینه‌های تامین مسکن جیب خریداران و مستاجران را خالی کرده‌اند. از سوی دیگر شهرهایی همچون مسکو و ریودوژانیرو بیش از ۱۰ پله سقوط کرده‌اند. در این میان عنوان گران‌ترین مسکن جهان را شهر هنگ‌کنگ به خود اختصاص داده است و به نظر می‌رسد خرید مسکن در این شهر برای قشر متوسط نیز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارش خبرگزاری بلومبرگ با عنوان یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن جهان آمده است: آه کانادا! این دو کلمه نخست از سرود ‌ملی کشور کانادا را این‌روزها بسیاری از شهروندان تورنتو و ونکوور در زمان پرداخت اجاره مسکن یا قسط وام خود به زبان می‌آورند. براساس اطلاعات فهرست بهای مسکن شهری بلومبرگ که به یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان می‌پردازد، شهر تورنتو، قطب تجاری کانادا در یک سال گذشته بیشترین میزان صعود را در هزینه‌های مسکن داشته و با جهشی ۱۸ پله‌ای، اکنون در جایگاه بیست و هشتمین شهر جهان در رده‌بندی هزینه‌های مسکن قرار گرفته است. این در حالی است که ونکوور، دیگر شهر کانادا نیز جایگاه دوم در بالاترین جهش را داشته است و با ۱۶ پله صعود در جایگاه شانزدهم قرار دارد.


تجارت

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد

گسترش حمل و نقل ریلی پیش شرط توسعه پایدار

سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه «توسعه حمل‌ونقل ریلی موجب توسعه اقتصاد کشور است و توسعه پایدار را به دنبال دارد» گفت: باید در کنار پلیس راه‌آهن تلاش کنیم که امنیت ریلی هر روز بیش‌از پیش باشد.هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی، صبحگاه مشترک پلیس راه‌آهن و بسیج، امروز چهارشنبه ۱۸ مهر با حضور مدیرعامل راه‌آهن، جانشین رئیس پلیس پیشگیری ناجا، فرمانده پلیس راه‌آهن کشور و فرمانده بسیج راه‌آهن در مرکز فرماندهی پلیس راه‌آهن برگزار شد.

در این مراسم سعید محمد زاده مدیرعامل راه‌آهن گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی موجب توسعه اقتصاد کشور است و توسعه پایدار را به دنبال دارد. وی با اشاره به اینکه توسعه راه‌آهن در گروی امنیت پایدار در کشور است، افزود: باید در کنار پلیس راه‌آهن تلاش کنیم که امنیت ریلی هر روز بیش‌از پیش باشد.

نظر بینندگان
!
!
!