دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۶:۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۳۷درصد پروازهای تابستان با تاخیر انجام شد
۱۶:۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اجاره خودرو

۳۷درصد پروازهای تابستان با تاخیر انجام شد

پرشین خودرو: نگاهی به گزارش تاخیرهای تابستانی شرکت های هواپیمایی نشان می دهد ۳۷ درصد کل پروازهای تابستانی با تاخیر انجام شده است.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، سازمان هواپیمایی کشوری گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی از نظر انجام پروازهای به موقع و یا تأخیردار را در خصوص پروازهای داخلی را پس از ۳ ماه تأخیر اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر این سازمان در پایان هر ماه، گزارش عملکرد مربوطه را بلافاصله منتشر می کرد که در سال جاری و پس از اعلام گزارش تأخیرات پروازی خرداد ماه، تا کنون از انتشار این گزارش خودداری کرده بود.

بر اساس این گزارش در تیرماه، شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۵۲ درصد از پروازهای خود به صورت تأخیر دار، رتبه نخست تأخیرهای پروازی را کسب کرد. این شرکت در تیرماه امسال ۸۲۰ پرواز به مبدأ یا مقصد فرودگاه مهرآباد انجام داد که از این تعداد ۳۹۳ پرواز شامل ۴۸ درصد به موقع و ۴۲۷ پرواز معادل ۵۲ درصد را با تأخیر به پایان رسانده است.

پس از آسمان شرکت هواپیمایی آتا با انجام نیمی از پروازهای خود به صورت تأخیر دار در رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. این شرکت در تیرماه از مجموع ۵۰۴ سورتی پرواز، ۲۵۱ پرواز را به موقع و ۲۵۳ پرواز را با تأخیر به اتمام رسانده است.

ایران ایر نیز با داشتن ۴۸ درصد تأخیر در مجموع پروازهای خود سومین ایرلاین پر تأخیر در پروازهای داخلی تیرماه اعلام شده است.

براساس این گزارش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نخستین ماه تابستان ۷۰۰ پرواز به اتمام رساند که ۳۶۴ پرواز معادل ۵۲ درصد به موقع و ۳۳۶ پرواز معادل ۴۸ درصد با تأخیر به انجام رسیده است.

همچنین براساس این گزارش، سهم شرکت های هواپیمایی نسبت به کل پروازهای به موقع و یا تأخیر دار داخلی در تیرماه را اعلام کرده است که بر این اساس شرکت هواپیمایی آسمان با کسب ۱۹ درصد از کل پروازهای تأخیر دار این ماه در رتبه نخست قرار گرفته است.

ایران ایر با ۱۵ و زاگرس با ۱۲ درصد در رتبه های بعدی این گزارش قرار دارد.

گفتنی است در تیرماه بهترین عملکرد به دو شرکت هواپیمایی پویا با ۴ و معراج با ۱۰ درصد تأخیر تعلق گرفته که کمترین میزان پروازهای تأخیر دار در تیرماه را به دست آورده است.

همچنین هواپیمایی ماهان با انجام ۶۸۳ پرواز داخلی در تیرماه که ۱۵۱ پرواز معادل ۲۲ درصد پروازهای با تأخیر و ۵۳۲ پرواز معادل ۷۸ درصد پروازهای به موقع بوده است، سومین شرکت از نظر بهبود عملکرد پروازهای داخلی اعلام شده است.

خاطرنشان می شود در این ماه (تیرماه) ۵ هزار و ۵۲۶ سورتی پرواز داخلی در کشور (به مبدأ یا مقصد مهرآباد) انجام شد که ۳ هزار و ۳۰۹ پرواز (معادل ۵۹ درصد) آنها به موقع و ۲ هزار و ۲۱۷ پرواز (معادل ۴۱ درصد) با تأخیر انجام شد. هواپیما

 

براساس این گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی در مردادماه نیز از سوی سازمان هواپیمایی اعلام شده که براین اساس شرکت هواپیمایی آسمان اگرچه نسبت به تیرماه عملکرد بهتری در کاهش تأخیرهای پروازی داشته است اما با کسب ۴۷ درصد تأخیرات پروازی در پروازهای داخلی دومین ماه تابستان، رتبه نخست این لیست را به خود اختصاص داده است.

این شرکت در مردادماه ۹۰۲ پرواز داخلی داشت که ۴۷۶ پرواز معادل ۵۳ درصد و ۴۲۶ پرواز معادل ۴۷ درصد با تأخیر انجام شد.

هواپیمایی زاگرس و ایران ایر مشترکاً با کسب ۴۱ درصد پرواز تأخیر دار در رتبه دوم قرار گرفتند با این تفاوت که هما از مجموع ۶۷۵ پرواز خود در مردادماه ۳۹۹ پرواز معادل ۵۹ درصد را به موقع و ۲۷۶ پرواز معادل ۴۱ درصد را با تأخیر به پایان رساند ولی زاگرس ایر در این ماه ۵۹۳ سورتی پرواز داخلی انجام داد که ۳۴۸ پرواز آن (۵۹ درصد) به موقع و ۲۴۵ (۴۱ درصد) با تأخیر به اتمام رسیده است.

همچنین آسمان با کسب ۲۲ درصد پروازهای تأخیردار نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده به مقصد یا مبدأ مهرآباد همچنان ایرلاین نخست دارای بیشترین تأخیر پروازی نسبت به کل پروازهای انجام شده در دومین ماه تابستان محسوب می شود و از این حیث دو ایرلاین هما و زاگرس به ترتیب با کسب ۱۴ و ۱۳ درصد از کل پروازهای تأخیر دار انجام شده در مرداد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در این ماه نیز مانند ماه گذشته همچنان بهترین عملکرد از نظر کمترین تأخیر را دو ایرلاین پویا و معراج به ترتیب با داشتن ۴ و ۳ درصد تأخیر پروازی کسب کرده اند.

در این ماه (مرداد ۹۷) ۵ هزار و ۴۹۹ پرواز داخلی به ثبت رسید که ۳ هزار و ۵۹۳ پرواز (معادل ۶۵ درصد) به موقع و هزار و ۹۰۶ پرواز (معادل ۳۵ درصد) نیز با تأخیر انجام شد.پرواز

 

بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری بیشترین میزان تأخیرات پروازی شهریورماه را شرکت هواپیمایی ایران ایر تور با کسب ۴۷ درصد تأخیر پروازی کسب کرد. این شرکت ۲۹۱ پرواز در شهریور ماه به مبدأ یا مقصد مهرآباد داشت که ۱۵۵ پرواز معادل ۵۳ درصد را در زمان مقرر و ۱۳۶ پرواز را معادل ۴۷ درصد با تأخیر به اتمام رسانده است.

شرکت هواپیمایی آسمان نیز در این ماه با داشتن ۴۵ درصد پرواز تأخیر دار رتبه دوم شرکت های هواپیمایی داخلی از نظر میزان تأخیرات پروازی را کسب کرد. این شرکت از مجموع ۸۵۵ پرواز انجام شده در سومین ماه فصل گذشته ۴۶۷ پرواز معادل ۵۵ درصد را به موقع و ۳۸۸ پرواز معادل ۴۵ درصد را دیرتر از زمان مقرر به پایان رساند.

به طور کلی شرکت آسمان در این ماه همانند ماه قبل از آن با داشتن سهم ۲۲ درصدی تأخیرات پروازی از کل پروازهای انجام شده در این ماه را به خود اختصاص داد که بیشترین میزان تأخیر در میان سهم دیگر ایرلاین های داخلی از همه پروازهای انجام شده در ماه گذشته به حساب می آید. پس از این شرکت نیز ماهان و زاگرس به ترتیب با کسب ۱۰ و ۹ درصد از کل تأخیرات پروازی در رتبه های بعدی شرکت های دارای بیشترین تأخیر اعلام شده اند.

بهترین عملکرد را همچنان پویا و معراج با کسب به ترتیب ۵ و ۸ درصد پرواز تأخیر دار به خود اختصاص دادند.

در شهریور ماه امسال ۵ هزار و ۱۷۹ پرواز در مجموع پروازها یداخلی انجام شده به ثبت رسید که ۳ هزار و ۴۲۴ سورتی پرواز (معادل ۶۶ درصد) به موقع و هزار و ۷۵۵ پرواز (معادل ۳۴ درصد) با تأخیر انجام شد.پرواز

 

بررسی روند تعداد پروازها نشان می دهد که با افزایش ناگهانی قیمت بلیت هواپیما در مرداد ماه، تعداد پروازهای انجام شده در شهریور امسال نسبت به تیر ماه ۳۴۷ سورتی پرواز معادل ۶.۲ درصد کاهش داشته است.

نظر بینندگان
!
!
!