جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸
پرشین خودرو
چگونه می خواهید ماهی یک ایستگاه مترو افتتاح کنید
۱۱:۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
اجاره خودرو
عضو شورای شهر تهران:

چگونه می خواهید ماهی یک ایستگاه مترو افتتاح کنید

پرشین خودرو: اعضای شورای شهر تهران پس از به برنامه های کامل تقوی نژاد پرسش هایی را از وی مطرح کردند.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران خطاب به کامل تقوی نژاد کاندیدای تصدی پست شهردار تهران گفت: چگونه با فساد مبارزه خواهید کرد؟
وی با بیان این که شهرداری و سازمان امور مالیاتی از نظر ابعاد فساد شبیه هم هستند. راهکار مشخص عملیاتی شما برای مقابله با فساد چیست؟ گفت : در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد کسری بودجه داریم. راهکار سریع و عملیاتی مقابله با کسری بودجه از سوی شما چیست؟
در ادامه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران خطاب به تقوی نژاد کاندیدا تصدی پست شهردار تهران گفت: چگونه برنامه هایتان را عملی می کنید؟ چگونه در حالی که محدودیت‌های عملی برای ساخت و ساز داریم ساخت و ساز را کلید پیشرفت شهر در هنگام بحران می دانید؟
مسجد جامعی اضافه کرد: از انواع صندوق‌ها برای خلق ثروت نام بردید که نیاز به مجوز و همکاری مجلس و دولت دارند. این اتفاق به چه صورت و با چه سرعتی رخ می‌دهد؟
این عضو شورای شهر تهران گفت: شما به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از افراد دخیل در نگارش لایحه درآمدهای پایدار بوده اید. این لایحه بخش عمده ای از درآمد پایدار شهرداری را در حوزه ارزش افزوده کاهش داد. چگونه از افزایش درآمد پایدار در شهر تهران سخن می گویید؟
به گفته مسجد جامعی جنس شهرداری به گونه‌ای است که کسب درآمدش بیشتر بر پایه مشارکت اجتماعی است.
گفتنی است مسجد جامعی خواستار ارائه برنامه مکتوب از سوی کاندیداها شد.
همچنین شهربانو امانی در این جلسه به این گزینه شهرداری گفت: در برنامه شما توجه به رفع ترافیک و نیز انواع آلودگی‌ها توجه کافی نشده بود، در حالی که مقابله با ترافیک وظیفه ذاتی شهرداری تهران است.
او ادامه داد: حوزه اجتماعی و فرهنگی، و مشارکت عمومی یکی از شعارهای مجموعه ما است. برنامه شما در این حوزه به چه صورت است؟ توجه به آموزش شهروندی در حوزه های زیست محیطی در برنامه شما چه جایگاهی دارد؟
امانی اضافه کرد: چگونه می‌خواهید ابر چالش های شهر را که هر چه به انتخابات بعدی نزدیک می‌شویم، بیشتر می‌شود، سامان دهید؟

 

مترو

 


مرتضی الویری هم در ادامه با بیان این که در پاکدستی شما در امور مالی اذعان دارم اما در زمینه مدیریت شهری به خصوص تهران که موضوعات زیادی همچون نیروی انسانی و... دارد با مشکلات زیادی مواجه هستیم گفت: گفتید که ماهی یک ایستگاه مترو افتتاح می کنید که عملی نیست!
او با اشاره به حل مشکل مالیات ارزش افزوده و سهم شهرداری ها که از سوی تقوی نژاد مطرح شد گفت: شما آن طرف میز بودید و می خواهید این طرف میز بیایید، چندماده و لایحه تاثیر گذار بر کاهش درآمدهای شهرداری به دست شما نوشته شده بود و حالا دیدگاها تان ١٨٠ درجه عوض شد!
محمود میرلوحی هم در این جلسه با بیان این که تجارب شما بیشتر در زمینه تامین منابع مالی است ولی ۱۵ ماه از استقرار شورای پنجم گذشته است گفت: در زمان آقای نجفی که خود رییس سازمان برنامه ریزی بود نتوانستیم تغییری در ساختار ایجاد کنیم.
وی ادامه داد : ۵۶ هزار میلیارد بدهی داریم و اگر روند گذشته ادامه می‌یافت از ۶۰ هزار میلیارد بیشتر می‌شد، چه گونه باید بدهی را پرداخت کنیم که آخر دوره بدهی به ۱۲۰ هزار میلیارد خواهد رسید؟ راه حل شما برای مدیریت بدهی چیست؟
در ادامه این جلسه حسن رسولی هم با بیان این که قدردانی می‌کنم از کمک شما آقای افشانی برای افزایش سهم شهرداری تهران در مالیات بر ارزش افزوده موفق بود گفت: شهرداری سازمانی فربه و دارای مشکلات زیادی است و باید کوچک سازی کنیم چقدر مرد این میدان هستید؟ آماده هستید تهمت بشنوید؟ چون این جراحی دردناک است. نگران هستم چون شما در بسیاری از عرصه های شهری تجربه ندارید.

نظر بینندگان
!
!
!