چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
شناسایی 70 درصد مشکلات کیفی قطعات در خطوط خودروسازان
۱۱:۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
اجاره خودرو
/اختصاصی/بازرسی قطعات در سال 96 نشان داد:

شناسایی 70 درصد مشکلات کیفی قطعات در خطوط خودروسازان

پرشین خودرو: براساس نمودار درصد مشکلات کیفی مشاهده شده در خطوط تولید خودروسازان، 70درصد این مشکلات مربوط به کیفیت قطعات بوده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در سال گذشته 20 درصد چالش های مشاهده شده در خطوط خودروسازان مربوط به مشکلات مونتاژ و 10 درصد سایر عوامل بوده است.

اما عارضه های شناسایی شده از سوی شرکت ISQI در آدیت های فرایند قطعه سازان در سال 96 به ترتیب شامل عدم وجود یا پایین بودن قابلیت تجهیزات(20درصد)، مشکلات مواد ورودی(18درصد)، عدم وجود یا نقص تجهیزات کنترلی(17درصد)، آموزش(15درصد)، مکانیزه نبودن فعالیت ها(15درصد)، ضعف طراحی و تکوین محصول(10درصد) و انعکاس نامناسب مشکلات (4درصد) می شود.

 

بازرسی قطعات


بنابراین گزارش، در سال 96 بازرسی بیش از 500 شماره فنی در قطعه سازان داخلی انجام شده است.

یادآور می شود بخش بازرسی قطعات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نظارت و بازرسی بر بیش از 70 شرکت از تامین کنندگان قطعات ایران خودرو و سایپا را به عنوان بزرگترین شرکت های تولیدکننده خودرو بر عهده داشته است.
 

نظر بینندگان
!
!
!