سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
تغییر در ساختار مالی، نیروی انسانی و سازمانی شركت های سایپا
۱۱:۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
اجاره خودرو
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد:

تغییر در ساختار مالی، نیروی انسانی و سازمانی شركت های سایپا

پرشین خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با همكاری و همدلی تمامی همكاران باید تغییرات لازم و كافی در ساختار مالی، نیروی انسانی و سازمانی شركت ها داده شود تا به بهره وری و رشد سازمانی محقق شود.

به گزارش خبرنگار پرشین خورو، محمدرضا سروش، با بیان این مطلب گفت: افزایش بهره وری و سودآوری باید در اولویت کاری تمام شركت های گروه سایپا قرار گیرد و در راستای افزایش و سودآوری برای صاحبان سهام گام های جدی برداشته شود.


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: برای برون رفت از شرایط موجود، شركت های گروه باید با تغییر نگرش، فرهنگ بهره وری را در سازمان خود نهادینه كنند.


وی اضافه کرد: رشد و تعالی سازمان در گرو همكاری همه جانبه تمامی سطوح است كه برای دستیابی به این مهم، كار مضاعف و تغییرات لازم در ساختار سازمان باید در دستور كار قرار گیرد.

نظر بینندگان
!
!
!