سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
شناسایی مشکلات تولید برای تعمیق داخلی سازی مگاماژول ها
۱۲:۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
اجاره خودرو
رویکردهای ضد تحریمی ساپکو تشریح شد؛

شناسایی مشکلات تولید برای تعمیق داخلی سازی مگاماژول ها

پرشین خودرو: مدیرعامل ساپكو گفت: این شركت برنامه های جامعی جهت افزایش عمق خودكفایی قطعات و مجموعه ها درزمینه طراحی و مهندسی، فرآیند تولید و مواد اولیه دارد.

به گزارش پرشین خودرو، حسین نجاری حداكثر بهره برداری از منابع موجود، تعمیق و توسعه خودكفایی را از جمله اقدامات ویژه ساپكو در مقابله با تحریم‌ها عنوان كرد و گفت: بازنگری در استانداردها و سیاست های كیفی و اصلاح روش ها،‌ سیستم ها و فرآیندها از دیگر رویكردهای ساپكو در این زمینه است.

وی گفت: میزان ساخت داخل قطعات در بخش های مختلف تولید اعم از فرآیند تولید، قالب و ابزار، مواد اولیه و قطعات استاندارد و زیرمجموعه ها متفاوت است که در اغلب موارد به بیش از 80 درصد می رسد.

نجاری تاكید كرد: برای افزایش عمق ساخت داخل برنامه هایی از جمله هماهنگی با سازندگان جهت داخلی سازی قطعات زیرمجموعه خرید خارج، تعمیق ساخت داخل و استفاده از توان تولیدکنندگان مواد اولیه فلزی و پلیمری جهت جایگزینی مواد داخلی با مواد خارجی در تولید قطعات و همچنین بومی سازی قالب و ابزارهای مورد نیاز جهت تولید قطعات خودرو را در دستور كار قرار داده ایم.

 مدیر عامل ساپکو خودكفایی قطعات خرید خارجی، كاهش ارزبری قطعات و مجموعه های خودكفا شده، ازطریق افزایش عمق ساخت داخل خودكفایی مواد اولیه و قالب ها با منشاء خارجی و ایجاد واریانت های جدید برای استفاده از ظرفیت سازندگان موجود را از جمله اقدامات انجام شده ساپكو برای جبران كاهش تیراژ تولید دانست.

وی درباره اقدامات ساپكو برای بومی سازی تولید قطعات با تكنولوژی های بالا گفت: دسته بندی قطعات و مجموعه های خودرو به 5 بخش اصلی خودرو (مگاماژول) براساس طراحی وتکنولوژی ساخت و تولید صورت پذیرفته است.

کلیه گلوگاه‌ها و مشکلات تولید و تامین قطعات اعم از فرآیند تولید، تکنولوژی ساخت، مواد اولیه و ... شناسایی شده و برای تعمیق داخلی سازی مجموعه مگاماژول‌ها و زیر سیستم‌های آنها برنامه ریزی شده است.

نظر بینندگان
!
!
!