سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
میزان آلودگی صوتی در تهران بیش از حد استاندارد است
۱۳:۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
اجاره خودرو

میزان آلودگی صوتی در تهران بیش از حد استاندارد است

پرشین خودرو:یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تهران غیر از چند منطقه محدود، میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بیشتر است.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، بررسی برنامه سوم توسعه انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با لایه تراز صوتی شهر، را از اختیارات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دانستند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان ششمین جلسه بررسی برنامه سوم توسعه در یکصدو شانزدهمین جلسه شورا در توضیح پیشنهاد حذف یکی از تبصره های بند۱۹ ماده ۵۷ گفت: در این تبصره آمده است، انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با لایه تراز صوتی شهر، این در حالیست که فرایند پهنه بندی و لایه گذاری در اختیار شورای شهر تهران نیست و باید کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در این خصوص تصمیم گیری کنند، بنابراین ادبیات این تبصره باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: این تبصره را می توان با ادبیات دیگری نوشت به عنوان مثال ضوابط صوتی برای محدوده اماکنی مانند بیمارستان ها لحاظ شود که از ایجاد آلودگی صوتی جلوگیری شود، اما اینکه ما در طرح تفصیلی یک لایه در این خصوص قرار دهیم، چنین اقدامی امکانپذر نیست.

صدر اعظم نوری: در تهران غیر از چند منطقه محدود، میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بیشتر است

زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با حذف بند انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با لایه تراز صوتی شهر گفت: آلودگی صوتی نیز مانند آلودگی هوا بسیار مهم است و عوارض زیادی دارد اما به آن توجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در تهران غیر از چند منطقه محدود، میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بیشتر است. در این بند پیشنهاد داریم برای جلوگیری از این آلودگی، این موضوع به عنوان یک بند به طرح تفصیلی افزوده شده و در واقع شهرداری تهران مکلف به رعایت آن شود.

درنهایت حذف این بند با ١١موافق و ٧مخالف به تصویب رسید.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!