شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
تبدیل اتاق بازرگانی به وزارت اتاق بازرگانی!
۱۰:۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
اجاره خودرو
یک عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد:

تبدیل اتاق بازرگانی به وزارت اتاق بازرگانی!

پرشین خودرو: با تلاش آقایان سیاسی؛ دولتی، حزبی و خصولتی اتاق بازرگانی تبدیل به وزارت اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی شده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بابک نورائی عضو اتاق بازرگانی، در مطلبی نوشت:

در ارتباط با تنور گرم انتخاباتی اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و با توجه به سوابق سیاسی و دولتی برخی مدیران فعلی در اتاق های بازرگانی خصوصا اتاق تهران، می شود چنین استنباط کرد:

تنها خروجی که متصور خواهد بود این است که با تلاش آقایان سیاسی، دولتی، حزبی و خصولتی اتاق بازرگانی تبدیل به وزارت اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی شده است!

متاسفانه در هر بنگاه و یا مجموعه صنفی که دولتی ها و سیاسیون ورود کرده اند، حاصلی جزء ویرانی و کوچک شمردن بخش خصوصی در پی نداشته است. چرا که اینان متاسفانه ولی نعمتان خود را به دید کارکنان و کارمند خود می نگرند و متاسفانه همان نگاه، تفکر و نگرش ارباب و رعیتی را در اتاق های بازرگانی که می باید مامن و پناهگاه صاحبان مجموعه باش؛ حکم فرما کرده اند.

در هیچ یک‌ از اتاق های بازرگانی دنیا، مشاهده نمی کنید که ماموران حفاظت نهان‌ و پنهان در حال تردد و کنترل صاحبان اتاق باشند!

باید توجه داشت که حتی هزینه این اشخاص از محل درآمدهایی تامین می شود که به انحا مختلف از جیب صاحبان اتاق خارج می شود و تا زمانی که نگرش سیاسیون‌ و دولتی ها و همچنین خصولتی ها بر پیکره اتاق بازرگانی سایه افکنده وضعیت همین است.

خطر جدی و مهمتر این است‌دکه برای خلاصی از حکمرانان فعلی اتاق، مانند گذشته در دام کسانی بیافتیم که بسیار مخرب تر از مدیران فعلی هستند؛ اگر به گذشته بنگریم‌ و کمی انصاف به خرج دهیم، خواهیم دید که وضعیت کنونی نتیجه بی خردی و تفرعن و نگاه حزبی و جناحی کسانی است که با پرچم تظلم خواهی و تحول خواهی از پنجره باز اتاق به داخل آمدند و سپس اتاق را دو دستی به دیگر صاحبان قدرت تقدیم کردند.

سخنگو و عضو هیئت موسس انجمن جانبازان کار آفرین کشور در ادامه آورده است: اعضاء نیز همیشه مرغ عروسی وعزای این مدعیان بودند، حال می بینیم که در صف بندی جدید انتخاباتی دوباره این اشخاص حضور پیدا کرده اند؛
فارغ ازاینکه حافظه اصحاب اقتصادی و اعضاء اتاق هنوز کار می کند.

شاید آقایان نسبت به عملکرد خود دچار آلزایمر شده باشند اما یک‌ تلنگر کافی است تا به یاد بیاورند که با ضعف مدیریتی ونگاه دولتی وسیاسی وحزبی به چه میزان موجب تضعیف بخش خصوصی شدند.

منتظریم تا نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام شود وچنانچه برخی از نگاه تیز بین دستگاه های امنیتی دور بمانند،
بی تعارف در حد اطلاعات وامکانات به جهت پاسداری از کیان بخش خصوصی که توسط این اشخاص دچار ضعف شدید شده؛ قطعا دست از افشاء گری بر نمی داریم.

نمی توانیم اجازه دهیم دشمنان ملت در پارلمان بخش خصوصی صاحب کرسی شوند، چنانچه در سالیان گذشته اصحاب بخش خصوصی نسبت به افشاء برخی مفسدان و برخی ناکار آمدها اقدام می کردند، امروزه شاهد حضور برخی، اشخاصی نبودیم که دشمنان قسم خورده کشور عزیزمان‌ هستند.

به زودی نسبت به ارائه وافشاگری ها اقدام خواهیم کرد؛ چرا‌که وظیفه ذاتی است که اجازه ندهیم، نابخردان به عرصه خانواده بخش خصوصی ورود و دست درازی کنند . ان شا الله.

نظر بینندگان
!
!
!