جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰
پرشین خودرو
۰۴:۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
 تهدید شغلی خودروسازان آلمانی در پی برگزیت
۰۴:۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
اجاره خودرو

تهدید شغلی خودروسازان آلمانی در پی برگزیت

پرشین خودرو: بر اساس گزارش موسسه اقتصادی« IWH» آلمان، خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به به‌خطر افتادن یکصد هزار شغل در آلمان به‌ویژه بخش خودروسازی شود.

به گزارش پرشین خودرو، بر این اساس، بخش‌هایی که بیشترین صدمه را از «برگزیت سخت» خواهند خورد، شرکت‌های فولکس‌واگن و بی‌ام‌و هستند.

این مطالعه تاکید دارد که پیامدهای منفی برگزیت سخت برای شرایط استخدام نیرو در خودروسازی اروپا به طور ملموس احساس خواهد شد.ازسوی دیگر به دلیل وابستگی آلمان به صادرات، هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا مانند آلمان متحمل ضرر و زیان نخواهد شد.

همچنین در مجموع پیامد جهانی برگزیت سخت می‌تواند موجب به مخاطره افتادن ۶۱۲ هزار شغل در خودروسازی جهان شود که از این میزان، ۱۷۹ هزار شغل در اتحادیه اروپا خواهد بود.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!