چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
پرشین خودرو
کیفیت هوای تهران در 18 اسفند
۱۰:۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
kerman2

کیفیت هوای تهران در 18 اسفند

پرشین خودرو: شاخص آلودگی هوا تهران هم اکنون ۳۵ است و هوا در شرایط پاک قرار گرفت.

به گزارش پرشین خودرو ، شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون35 بوده و هوا در شرایط پاک قرار گرفت.

شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته 34 بود و هوا در شرایط پاک قرار داشت.

از ابتدای سال جاری 27 روز هوای تهران پاک،267روز هوای سالم و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه بود.

نظر بینندگان
!
!
!