شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
دولت تا چه میزان اجازه افزایش قیمت بنزین را دارد؟
۱۳:۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
اجاره خودرو
/اختصاصی/کمیسیون انرژی در جریان تصمیم بنزینی دولت نیست!

دولت تا چه میزان اجازه افزایش قیمت بنزین را دارد؟

پرشین خودرو: دولت باید محدودیت های روانی این تصمیم را در نظر گرفته و بر اساس آن نسبت به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اقدام کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام این مطلب اظهار داشت: دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و قانون استفاده از کارت سوخت به عنوان بخشی از مصوبات مجلس، می تواند در خصوص سهمیه بندی وافزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کند.

حسین امیری خامکانی افزود : به رغم مباحث مطرح در خصوص تصمیم دولت برای سهمیه بندی بنزین تاکنون هیچ مبحثی در این زمینه در کمیسیون انرژی و مجلس مطرح نشده است.

وی یاد آور شد : البته دولت فراتر از قوانین هدفمندی یارانه ها و استفاده از کارت سوخت نمی تواند ورود کرده و تصمیم گیری کند.

 

حسین امیری خامکانی


به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ، دولت بالاتر آن چه که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده نمی تواند در خصوص قیمت بنزین تصمیم گیری کند هر چند به دلیل مسائل اقتصادی روز جامعه محدودیتی هایی برای دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین وجود دارد .

امیری خامکانی تاکید کرد : دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها می تواند تا 95 درصد فوب خلیج فارس قیمت ها را افزایش دهد و بیش از این رقم بر اساس قانون هدفمندی یارانه مجوز افزایش نخواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت تاکنون در خصوص افزایش قیمت بنزین مطلبی به کمیسیون انرژی ارجاع نکرده است ، یاد آور شد : دولت باید محدودیت های روانی این تصمیم را در نظر گرفته و بر اساس آن نسبت به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اقدام کند.

به گزارش پرشین خودرو ، براساس قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت کوره، نفت سفید وگاز به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نباید کمتر از 90 درصد قیمت آن در فوب خلیج فارس باشد. همچنین براساس تبصره های این ماده باید قیمت فوب را براساس 95 درصد قیمت تحویل سوخت از عرشه کشتی باشد.

 

خبرنگار: زهرا حریری

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!