جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۶:۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
واگذاری ۱۰۰۰دستگاه مینی‌بوس به چرخه حمل و نقل
۱۶:۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
اجاره خودرو

واگذاری ۱۰۰۰دستگاه مینی‌بوس به چرخه حمل و نقل

پشین خودرو: مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور گفت:‌ امروز ۱۰۰۰ دستگاه مینی‌بوس وارد چرخه ناوگان حمل و نقل می‌شود که از این تعداد ۳۰۰ دستگاه مینی‌بوس به شهر تهران اختصاص یافته است.

به گزارش پرشین خودرو، محسن مسلم‌خانی در حاشیه واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه مینی‌بوس شهری به شهرهای کشور، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واگذاری این مینی‌بوس‌ها به شهرداری‌ها و یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تسهیلاتی را پرداخت می‌کنیم تا خدمات بهتری در شهرها در حوزه حمل و نقل عمومی و مینی‌بوس به شهروندان داده شود.

وی افزود: بر همین اساس قراردادی با شرکت پست‌بانک منعقد شده است که ۱۰۰۰ دستگاه مینی‌بوس با ارائه تسهیلات به شهرهای متقاضی داده شود.

مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مینی‌بوس‌ها تولید داخل و توسط شرکت‌های ایران‌خودرو، بهمن و سبلان‌خودرو ساخته شده است و امیدواریم تا آبان‌ این ۱۰۰۰ دستگاه مینی‌بوس به شهرهای متقاضی داده شود و در این خصوص نیز محدودیتی نگذاشته‌ایم.

 

مینی بوس


مسلم‌خانی بیان داشت: تسهیلاتی که برای واگذاری این مینی‌بوس‌ها در نظر گرفته‌ایم ۱۸ درصد است که ۹ درصد یارانه و ۹ درصد دیگر برعهده متقاضی است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هزینه تمام‌شده مینی‌بوس‌ها حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چه تعداد از مینی‌بوس‌ها در کشور فرسوده هستند، گفت: بیش از ۵۰ هزار دستگاه مینی‌بوس در سطح کشور تردد می‌کند که حدود ۶۰ درصد آنها فرسوده هستند و باید از رده حمل و نقل عمومی خارج شوند.

مسلم‌خانی تأکید کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از این ۱۰۰۰ دستگاه مینی‌بوس ۳۰۰ دستگاه به شهرداری تهران داده می‌شود و مابقی نیز به سایر شهرها اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما با واردات مینی‌بوس‌های دست‌دوم مخالف هستیم و همان هزینه را می‌توان به کارخانه‌های داخلی بدهیم تا نسبت به تولید مینی‌بوس و اتوبوس اقدام کنند.

منبع: فارس

نظر بینندگان
!
!
!