یكشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
پرشین خودرو
توسعه و خودكفایی در ایران خودرو با جدیت ادامه دارد
۱۳:۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
اجاره خودرو
قائم مقام اجرایی ایران خودرو:

توسعه و خودكفایی در ایران خودرو با جدیت ادامه دارد

پرشین خودرو: قائم مقام اجرایی ایران خودرو درباره برنامه های خودكفایی محصولات گفت: درحال حاضر تیم بسیار قوی در ساپكو و مركز تحقیقات شكل گرفته و نمایشگاه دائمی برای قطعات وارداتی برگزار شده است. از زمان آغاز به كار این نمایشگاه بسیاری از سازندگان آمادگی خود را برای ساخت و تولید اعلام كرده اند و درحال حاضر بخش زیادی از قطعات در دستور كار داخلی سازی قرار گرفته است.

به گزارش پرشین خودرو، حمیدمرادی با بیان این مطلب افزود:‌ تا جایی كه امكان توسعه و خودكفایی محصول را داشته باشیم آن را با جدیت دنبال خواهیم كرد.

وی با اشاره به قطع یك سویه همكاری ها از سوی شركای خارجی گفت: این موضوع انگیزه و اراده جدی را در ایران خودر وایجاد كرد تا با تكیه بر توان سازندگان داخلی و نظارت كیفی در مراحل تامین و تولید قطعات،‌ در كنار افزایش عمق خودكفایی، كیفیت محصولات را ارتقا دهیم.

قائم مقام اجرایی ایران خودروتاكید كرد:‌ كسب ستاره های كیفیت برای محصولات در سال گذشته و امسال موید این موضوع است.

مرادی از برگزاری مستمر جلسات كنترل كیفیت محصولات خبر داد و گفت: در این جلسات به عنوان یكی از ابزارهای مدیریت كیفیت، ایرادات كیفی خودروها شناسایی شده و برای رفع آن برنامه های بهبود ارایه می شود. نتایج این اقدامات در ارزیابی های شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران و افزایش ستاره های كیفی محصولات برای مشتریان و جامعه ملموس است.

 قائم مقام اجرایی ایران خودرو با بیان این كه مرحله اصلی اثرگذاری تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم، از برنامه‌ریزی در برای عبور كامل از تحریم ها خبر داد.

مرادی گفت: تحریم ها واقعیتی بود كه آثار سوءیی بر صنعت و تولید در كشور گذاشت اما با اقداماتی كه در زنجیره تامین و تولید ایران خودرو صورت گرفت، توانستیم در سه ماه پایانی سال گذشته تولید را به شرایط با ثباتی برسانیم. درحال حاضر تولید روزانه به شرایط باثبات روزانه 1500 دستگاه رسیده است.

نظر بینندگان
!
!
!