جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۴:۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
آماده سازی اپلیکیشن‌ها برای پرداخت کرایه تاکسی
۱۴:۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
اجاره خودرو

آماده سازی اپلیکیشن‌ها برای پرداخت کرایه تاکسی

پرشین خودرو: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور گفت: با توجه به تعدد کدهای QR از شرکت‌های مختلف بر روی تاکسی‌ها به دنبال آن هستیم که با یک رقابت درست این اپلیکیشن‌ها را واحد کنیم.

به گزارش پرشین خودرو، مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور، در مورد نصب تاکسیمتر و استفاده از اپلکیشن‌ها برای پرداخت کرایه تاکسی گفت: سابقه تاکسیمتر در کشور طولانی است و تاکنون استفاده از تاکسیمتر در کشور موفق نبوده است.

وی با اشاره به اینکه نصب تاکسیمتر بر روی تاکسی‌ها در خیلی از شهرهای کشور جزیره‌ای بوده است، گفت: متاسفانه در این موضوع موفق نبوده‌ایم؛ چراکه ایرادهایی بر این طرح وارد است.

 

کرایه تاکسی

 


مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگر قرار است وسیله‌ای در اختیار راننده تاکسی قرار داده شود باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که چرا راننده نسبت به نصب تاکسیمتر کوتاهی می‌کند.

ضامنی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمانی که تاکسیمتر بر روی تاکسی‌ها نصب می‌شد، راننده باید وجهی را پرداخت می‌کرد و این موضوع موجب می‌شد که راننده در نصب تاکسی‌متر کوتاهی کند.

وی بیان داشت: آیا مسئول حل مشکل پول خرد و پرداخت مابقی کرایه مسافرین برعهده راننده است؟ اینکه راننده پول خرد را تامین کند و هزینه نصب دستگاه تاکسی‌متر را هم بر روی ماشین خود را بدهد، بی‌انصافی است و ما در این طرح راننده را ندیدیم و راننده به سیستم تاکسی‌متر اعتماد نداشت و عدم مطالبه‌گری مردم نیز موجب شد که طرح تاکسی‌متر تاکنون شکست بخرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در حال حاضر راننده تاکسی در تامین پول خرد همچنان با مشکلاتی مواجه است و به رابطه تکنولوژی‌های نوین، نرم‌افزارهای مختلفی بر روی تاکسی‌ها نصب شده است و راننده‌ها نیز از این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند و درصدی از پول آنها نیز کسر نمی‌شود.

ضامنی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاده از این تکنولوژی‌های نوین موجب ایجاد یک ارزش افزوده می‌شود و ما شاهد آن هستیم که در کلانشهرها با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف از این طرح استفاده می‌کنند.

وی گفت: اپلیکیشن‌های مختلفی وجود دارند که با نصب یک کد QR بر روی تاکسی‌ها نسبت به پرداخت الکترونیکی کرایه، مسافران می‌توانند اقدام کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: با توجه به تعدد کدهای QR از شرکت‌های مختلف بر روی تاکسی‌ها به دنبال آن هستیم که با یک رقابت درست این اپلیکیشن‌ها را واحد کنیم و شهروندان نیز با نصب یک اپلیکیشن‌ها نسبت به پرداخت کرایه خود اقدام کنند.
 

منبع: فارس

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!