چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۱:۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
استفاده 12میلیون نفر در تهران از کارت بلیت الکترونیک
۱۱:۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
اجاره خودرو

استفاده 12میلیون نفر در تهران از کارت بلیت الکترونیک

پرشین خودرو: رئیس مرکز آمار و رصد شهری پایتخت با اشاره به اینکه شهر هوشمند کیفیت زندگی شهروندان را تا 30 درصد افزایش می‌دهد، گفت: 12 میلیون نفر در پایتخت دارای کارت بلیت الکترونیک هستند.

به گزارش پرشین خودرو، زهرا بهروزآذر رئیس مرکز آمار و رصد شهری پایتخت درباره هوشمندی شهر تهران اظهار داشت: پروژه‌های تهران هوشمند شامل مدیریت هوشمند داده‌های مکانی، حمل نقل پاک، مدیریت هوشمند ایمنی و انرژی، توسعه زیرساخت های شبکه و تحول دیجیتال همچنین مدیریت هوشمند سفرهای درون شهری است.


وی با اشاره به اینکه روزانه 100 هزار نفر از طریق سامانه تهران من سوالاتشان پاسخ داده می‌شود و این خدمات در راستای ارائه خدمات هوشمند در پایتخت است، گفت: نیروهای شهرداری پاسخگوی حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک برای روزانه 15 هزار شهروند هستند. همچنین روزانه 3.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراکنش کارت بلیت در پایتخت انجام می‌گیرد.

 

بلیت الکترونیک


رئیس مرکز آمار و رصد شهری پایتخت در مورد کارت بلیت‌های الکترونیک در پایتخت گفت: 12 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفر در پایتخت کارت بلیت فعال دارند و توسعه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت بلیت اتوبوسرانی تهران در شهرهای اسلامشهر، پاکدشت و ورامین و توسعه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت بلیت اتوبوسرانی تهران در قطارهای حومه تهران مدنظر شهرداری قرار گرفته است.

بهرزوآذر خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تدوین و استقرار نظام جامع آماری شهر و شهرداری تحلیل انواع آمارهای ثبتی و غیرثبتی، کنترل و گزارش‌دهی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شهری، و تشکیل کارگروه حکمرانی هوشمند و داده همچنین بهره‌مندی از موزه نقشه تهران از برنامه‌هایی است که در مرکز آمار ور صد شهری تهران استفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تهران شهری است با سطح کیفیت زندگی روزافزون، بر مبنای توسعه مشارکت‌های شهروندی، عمومی و خصوصی، لذا با تبدیل آن به شهری هوشمند تلاش می‌کنیم اقدامات بیشتری را به شهروندان ارائه دهیم.

رئیس مرکز آمار و رصد شهری پایتخت گفت: اثرات شهر هوشمند بر کیفیت زندگی شهروندان در حوزه سلامت، امنیت، هزینه زندگی، اشتغال، ارتباطات اجتماعی و زمان و سهولت زندگی است و درواقع شهر هوشمند در افزایش 10 تا 30 درصدی کیفیت زندگی شهروندان مؤثر است.

منبع: فارس

نظر بینندگان
!
!
!