پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۲:۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
اداره کل صنایع خودرو و نیرومحرکه تغییر نام داد
۱۲:۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
اجاره خودرو

اداره کل صنایع خودرو و نیرومحرکه تغییر نام داد

پرشین خودرو: دفتر تخصصی و اداره کل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت تغییر نام داد

به گزارش پرشین خودرو، براساس هماهنگی های انجام شده و بنا به درخواست دفتر تخصصی صنایع خودور و با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، اداره کل صنایع خودرو و نیرو محرکه به اداره کل صنایع حمل و نقل تغییر نام داد.

اداره کل حمل و نقل صمت شامل گروه خودرو ، اجزاء و قطعات مربوطه است.


در وظایف این اداره کل می توان مشارکت در تنظیم ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با توسعه پایدار از جمله ضوابط استقرار و حدود مجاز آلایندگی واحدهای صنعتی و انواع خودرو ، استانداردهای مصرف سوخت ، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و خروج خودرو های فرسوده ، بهره برداری از سوختهای پاک و جایگزین در چرخه حمل و نقل و استفاده بهینه از منابع انرژی و کاهش ضایعات و بازیابی ضایعات و اسقاط ( چرخه مدیریت سبز) اشاره کرد.


نظارت بر واردات صنایع زیر بخش SKD,CKDو CBU خودرو و نیرو محرکه از دیگر وظایف این دفتر است.

سیدرضا مفیدی از خردادماه سال جاری و باحکم رضا رحمانی به عنوان مدیر کل این دفتر در وزارتخانه صنعت منصوب شده است.

نظر بینندگان
!
!
!