چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
نخستین هواپیمای دوزیست چینی
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
اجاره خودرو

نخستین هواپیمای دوزیست چینی

پرشین خودرو: یکی از دستاوردهای جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته، ساخت «اولین هواپیمای دوزیست چین» است.

به گزارش پرشین خودرو، نام اولین هواپیمای دوزیست بزرگ چین کَون لونگ اِی جی ۶۰۰است. (کَون کوتاه شده نام کَون پنگ، یک موجود دریایی افسانه ای است که می تواند به پرنده ای بسیار بزرگ تبدیل شود. لونگ هم به معنی اژدها است.)

در اکتبر سال ۲۰۱۸ پرواز آزمایشی هواپیمای دوزیست چین انجام شد. این اولین هواپیمای دوزیست ساخت چین با نقش آتش نشانی و کمک رسانی در آبها و همچنین بزرگترین هواپیمای دوزیست در جهان است.

برد این هواپیما بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر است و می تواند ۵۰ مجروح را حمل کند؛ همچنین می تواند با فقط ۲۰ ثانیه پرواز روی آب ۱۲ تن آب بردارد و با هر بار فروریختن آب آتش را در بیش از ۴۰۰۰ متر مربع فروبنشاند.

در حال حاضر چین پس از روسیه، ژاپن و کانادا تنها کشوری است که می تواند چنین هواپیمای دوزیست بزرگی را بسازد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!