شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
پرشین خودرو
پرداخت هزینه تبلیغات برای صنعتگران حاضر در نمایشگاه اجباری نیست
۱۴:۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
اجاره خودرو
عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی:

پرداخت هزینه تبلیغات برای صنعتگران حاضر در نمایشگاه اجباری نیست

پرشین خودرو: در حالی بر اساس آیین نامه صادره از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی، شرکت های حاضر در نمایشگاه ملزم به پرداخت مبلغی بابت تبلیغات در سایت و اپلیکیشن نمایشگاه شده اند که عضو هیات مدیره نمایشگاه بین المللی ایران تاکید دارد، این هزینه اختیاری بوده است.

به گزارش پرشین خودرو، جهانگیر حبیبی با بیان این که روش فعلی در پیش گرفته در راستای حمایت از تولید داخلی است، گفت: تنها شرکتی که بر اساس مصوبه قانونی کار آن برگزاری نمایشگاه است، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران است و نرخی که برای برگزاری نمایشگاه در راستای حمایت از تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و همچنین کارآفرینان پیش بینی می شود با شرکت هایی که در سایت های غیر استاندارد نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام می کنند، قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به قیمت حمایتی تعرفه غرفه ها در پاسخ به این که آیا این امکان وجود نداشت که تبلیغات نیز در قالب مبلغ پرداختی بابت غرفه ها دریافت می شد تا هزینه اضافی به صنعتگران تحمیل نشود، افزود: تبلیغات و تعرفه غرفه ها به صورت مشخص تعیین شده و نمی توان سایر هزینه ها را به بر مبنای قیمت غرفه ها حساب کرد و یا نسبت به تغییرقیمت غرفه ها اقدام کرد و اگر هزینه تبلیغات بر روی قیمت غرفه ها اضافه می شد، این طرح اجباری بود که به ضرر صنعتگران تمام می شد.

 عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران با تاکید بر این که پرداخت هزینه تبلیغات از سوی شرکت ها اجباری نیست، تصریح کرد: پیش بینی بودجه ای مجزا با هدف تبلیغات شرکت ها در وب سایت و اپلیکیشن نمایشگاه اجباری نبوده و هرشرکتی که در نظر داشته باشد تا اطلاعات او در سایت های تبلیغاتی و همچنین سایت و اپلیکیشن نمایشگاه بین المللی در دسترس همگان باشد می تواند نسبت به پرداخت این تعرفه اقدام کند.


وی ادامه داد: هزینه تبلیغات به طور قطع بیشتر از مبلغ فعلی بوده اما در راستای حمایت از تولید مبلغ کمتری دریافت می شود.


حبیبی افزود: بر اساس مصوبه قانون به ویژه که امسال سال رونق تولید نام گرفته و رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید دارند با این حال با وجود افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه نگهداری و افزایش هزینه راهبری سالن ها نسبت به تعرفه های گذشته تغییری نداشته و نسبت به انجام ماموریت خود اقدام می کنیم.

نظر بینندگان
!
!
!