جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
خروج 20 هزار خودرو از پارکینگ با داخلی سازی 3 قطعه
۱۱:۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
اجاره خودرو
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت:

خروج 20 هزار خودرو از پارکینگ با داخلی سازی 3 قطعه

پرشین خودرو: سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو گفت: با تکمیل ۳ قطعه در میز اول ۲۰ هزار خودرو از کف پارکینگ ها خارج شده است.

به گزارش پرشین خودرو، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب افزود: توسعه تولید ملی یکی از مهمترین دغدغه های کشور بوده که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست.رهبری رونق تولید را کلید حل بسیاری از مشکلات دانستند و تاکید داشتند که با رفع موانع تولید، اشتغال و صادرات و توسعه، رونق خواهد گرفت.

صادقی اضافه کرد: تمرکز بر پتانسیل ها و برونگرایی در رونق تولید و تعمیق ساخت داخل مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه ساخت داخل در صنایع مزیت دار و مدیریت واردات با هدف کاهش ارزبری مورد برنامه ریزی در وزارت صمت واقع شده است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت تاکید کرد: با هدف تکمیل زنجیره ارزش با محوریت کاهش وابستگی نخستین میز تخصصی با ۳۲ شرکت قطعه ساز و ۳۵ قطعه کلید خورد.

 او تصریح کرد: ارزش قرارداد در نخستین میز ساخت داخل ۷۴۰ میلیارد تومان با ارزبری ۸۵ میلیون یورویی بوده است. در دومین میز ساخت داخل ۳۶ شرکت قطعه ساز برای ساخت ۴۲ قطعه حضور دارند.

نیارکی اضافه کرد: ۹۰ میلیون یورو کاهش ارزبری میز دوم است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش قراردادها است. همچنین با برگزاری میز اول و دوم در مجموع ۷۷ قطعه ساخته می شود که بیش از ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری دارد.

او با بیان اینکه از قراردادهای میز اول ۹ قطعه به تولید انبوه رسیده است عنوان کرد: با تکمیل ۳ قطعه در میز اول ۲۰ هزار خودرو از کف پارکینگها خارج شده است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اضافه کرد: نهایت ارزی که بابت واردات قطعات مورد نیاز خودرو از کشور خارج می شود، بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است که با تداوم برگزاری میزهای تخصصی ساخت داخل آن را به کمترین حد خواهیم رساند. وزارت صمت از مکانیسیم های مختلف برای ثبات دائمی در برنامه تعمیق ساخت داخل استفاده می کند.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!