پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۶:۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
سپرده‌گذاران مسکن یکم در اولویت طرح ملی
۱۶:۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
اجاره خودرو

سپرده‌گذاران مسکن یکم در اولویت طرح ملی

پرشین خودرو: مدیرعامل بانک مسکن: ۳۵۰ هزار سپرده‌گذار صندوق مسکن یکم، واجد شرایط طرح ملی مسکن هستند.

به گزارش پرشین خودرو، مدیرعامل بانک مسکن گفت: متقاضیان واجد شرایطی که در بانک مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند و مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده، ​ در اولویت این بانک برای طرح اقدام ملی هستند.
آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی در این خصوص افزود: سود این تسهیلات در بافت فرسوده، ​ ۶ درصد و در سایر بافت ها، ۸ درصد است.


وی اضافه کرد: حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران، ۱۳.۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان و در سایر شهر ها، ​ ۶.۷ میلیون تومان برای استفاده از سقف‌های تسهیلاتی ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان در مدت سه سال است.


وی گفت: همچنین حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات مذکور یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهر‌های میانی (مراکز استان‌ها و شهر‌های ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یکسال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند.

 

انارکی


مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بهره مندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح به شمار می‌روند.


وی اضافه کرد: دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، ​ به صورت انفرادی در بافت فرسوده شهر تهران که مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده است در بازه زمانی ۱۲ ساله با پرداخت ۷۸۰ هزار تومان قسط ماهیانه، سودی معادل ۳۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان را به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل ۸۰ میلیون تومانی که دریافت کرده اند باید ۱۱۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان به بانک در مدت ۱۲ سال پرداخت کنند.


آقای انارکی گفت: دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت انفرادی نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران که سود آن ۸ درصد است در مدت ۱۲ سال با پرداخت ماهیانه ۸۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان قسط، سودی معادل ۴۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل رقمی که دریافت کرده اند در بازه زمانی ۱۲ سال، ۱۲۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان پرداخت خواهند کرد.


وی ادامه داد: زوجین در شهر تهران، حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان از بانک مسکن دریافت می‌کنند، در بافت فرسوده با پرداخت حدود یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان در ۱۲ سال، سودی معادل ۶۴ میلیون ۸۳۵ هزار تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با رقم اصل مبلغی که دریافت کرده اند باید معادل ۲۲۴ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان پرداخت کنند.


آقای انارکی گفت: برای زوجین نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران، رقم ماهیانه اقساط مسکن، یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان است که اصل سود این دسته از متقاضیان در بازه ۱۲ ساله ۸۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان با سود ۸ درصد برآورد شده است و در مجموع با اصل مبلغی که از بانک دریافت کرده اند، متقاضیان ۲۴۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان پرداخت می‌کنند.


وی همچنین در خصوص جزئیات تسهیلات دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف ۶۰ میلیون تومان نیز با تفکیک بافت فرسوده از سایر بافت ها، افزود: در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت متقاضیان واجدشرایط که به صورت انفرادی هستند، ماهیانه ۵۸۵ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند و در خارج از بافت نیز رقم ماهیانه اقساط متقاضیان ۶۴۹ هزار تومان است که رقم سود گروه اول در مدت ۱۲ سال، ۲۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و گروه دوم ۳۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان برآورد شده است.


به گفته وی، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، متقاضیان انفرادی اصل و سودی که پرداخت می‌کنند معادل ۸۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری برای همین گروه ۹۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان است.


مدیرعامل بانک مسکن در خصوص سایر شهر‌ها نیز توضیح داد: متقاضیان واجد شرایط که به صورت انفرادی هستند و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند ماهیانه ۳۹۰ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند که رقم سود آن‌ها در بازه ۱۲ ساله، ۱۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان می‌شود و این افراد باید اصل و سودی معادل ۵۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به بانک بپردازند.


وی افزود: در خارج از بافت نیز مبلغ ماهیانه پرداخت اقساط متقاضیان در بازه ۱۲ ساله، ۴۳۲ هزار تومان است که سود آن در این مدت ۲۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان برآورد شده و در مجموع این متقاضیان ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
طرح ملیمسکن
نظر بینندگان
!
!
!