سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۰۹:۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
محدودیت های ترافیكی پایان هفته
۰۹:۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
اجاره خودرو

محدودیت های ترافیكی پایان هفته

پرشین خودرو: محدودیت های ترافیكی سه شنبه 14 آبان الی شنبه 18 آبان ماه 98

به گزارش پرشین خودرو، محدودیت های ترافیکی روزهای پایانی هفته از ساعت 12 ظهر چهارشنبه آغاز می شود و تا 6 صبح یکشنبه در محورهای مواصلاتی برقرار است.

        

ترافیک               

                                                                       

1.موتورسیكلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ98/08/14 الی ساعت 6 روز شنبه مورخ98/08/18 از محورهای كرج چالوس ، هراز، فیروزكوه و محورتهران سمنان مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیكلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیك بلامانع خواهد بود.

2.سواری:

محور كندوان:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از كرج به سمت مرزن آباد  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یكطرفه خواهد بود.

محور هراز:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از رودهن به سمت آمل  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) بصورت یكطرفه خواهد بود.

 

*در صورت افزایش و یا کاهش حجم تردد  و به منظور تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه تمدید و یا لغو محدودیت ها در محورهای فوق توسط مامورین پلیس راه در محل اعمال خواهد شد.

 

3.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):

3.1- محور كندوان: تردد انواع تریلر ، كامیون و كامیونت از محور كرج چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد . 

3.2- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب- تردد كلیه كامیون ها و كامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی24 روز سه شنبه 98/08/14 و از ساعت 6 الی 24 روز  های چهارشنبه و پنجشنبه مورخ های 9/08/15 ،98/08/16 واز ساعت 6 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 روز شنبه مورخ98/08/18 و همچنین از ساعت 6 الی 18 روز شنبه مورخ98/08/18 از محور هراز  ممنوع می باشد.

 

3.3- محور فیروزكوه(قائم شهر-تهران):

تردد كلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز  جمعه مورخ 98/08/17 از شمال به جنوب محور فوق ممنوع می‌باشد.

 

3.4- سلفچگان- قم (به سمت قم):

تردد انواع تریلر و كامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت16 الی24 روز جمعه مورخ 98/08/17 در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن  محور آزاد راه ساوه تهران  می باشد.

                                                 

1.موتورسیكلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ98/08/14 الی ساعت 6 روز شنبه مورخ98/08/18 از محورهای كرج چالوس ، هراز، فیروزكوه و محورتهران سمنان مشهد وبالعکس ممنوع می باشد.

تبصره-تردد موتور سیكلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیك بلامانع خواهد بود.

2.سواری:

محور كندوان:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از كرج به سمت مرزن آباد  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یكطرفه خواهد بود.

محور هراز:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از رودهن به سمت آمل  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 بامداد روز شنبه مورخ 98/08/18 از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) بصورت یكطرفه خواهد بود.

 

*در صورت افزایش و یا کاهش حجم تردد  و به منظور تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه تمدید و یا لغو محدودیت ها در محورهای فوق توسط مامورین پلیس راه در محل اعمال خواهد شد.

 

3.نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):

3.1- محور كندوان: تردد انواع تریلر ، كامیون و كامیونت از محور كرج چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می باشد . 

3.2- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب- تردد كلیه كامیون ها و كامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی24 روز سه شنبه 98/08/14 و از ساعت 6 الی 24 روز  های چهارشنبه و پنجشنبه مورخ های 9/08/15 ،98/08/16 واز ساعت 6 روز جمعه مورخ 98/08/17 الی 2 روز شنبه مورخ98/08/18 و همچنین از ساعت 6 الی 18 روز شنبه مورخ98/08/18 از محور هراز  ممنوع می باشد.

 

3.3- محور فیروزكوه(قائم شهر-تهران):

تردد كلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز  جمعه مورخ 98/08/17 از شمال به جنوب محور فوق ممنوع می‌باشد.

 

3.4- سلفچگان- قم (به سمت قم):

تردد انواع تریلر و كامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت16 الی24 روز جمعه مورخ 98/08/17 در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین آن  محور آزاد راه ساوه تهران  می باشد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!