پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۵:۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
بازدید رئیس سازمان استاندارد از کنسرسیوم کروز و رایزکو
۱۵:۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اجاره خودرو

بازدید رئیس سازمان استاندارد از کنسرسیوم کروز و رایزکو

پرشین خودرو: خانم نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نمایشگاه بین المللی با حضور در سالن ۳۵ از کنسرسیوم کروز و رایزکو بازدید به عمل آورد.

به گزارش پرشین خودرو، در این بازدید فعالیت های زیست محیطی و ارتقاء سیستم های تولید قطعات برای انجام استانداردهای کشور به ایشان توضیحاتی داده شد.
پیروزبخت فعالیت های انجام شده در شرکت های کنسرسیوم کروز و رایزکو را قابل ستایش دانست.

 

نیره پیروزخت

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!