شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
۱۳:۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
اجاره خودرو

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد

پرشین خودرو: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای تهران به مرز ۱۲۷ رسید.

به گزارش پرشین خودرو، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته 107 اعلام شده است و این در حالیست که شاخص آلودگی هوای تهران هم اینک بر روی عدد 127 است و هوای تهران برای گروهای حساس ناسالم گزارش شده است.

 

وضعیت هواهمچنین بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از ابتدای سال جاری ، 192 روز هوای سالم، 25 روز پاک، 48 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 2 روز ناسالم ثبت شده است.

نظر بینندگان
!
!
!