شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۴:۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
ابهام در بحث مدیریت بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد
۱۴:۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
اجاره خودرو

ابهام در بحث مدیریت بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد

پرشین خودرو: عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: بندر چابهار باید به منطقه آزاد الحاق شود، اما مدیریت آن باید بر عهده سازمان بنادر و کشتیرانی باقی بماند تا مدیریت در این حوزه به درستی و با اصول صورت گیرد.

به گزارش پرشین خودرو، علیم یارمحمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره الحاق بندر چابهار از جمله بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار، گفت: الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد بسیار مثبت بوده و آثار توسعه ای بسیاری را برای منطقه به دنبال خواهد داشت.

 

چابهارالحاق بندر چابهار به منطقه آزاد موجب توسعه صنایع تولیدی و اشتغال زایی در منطقه می شود

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الحالق بندر چابهار به منطقه آزاد موجب گسترش و توسعه صنایع تولیدی و اشتغال زایی در منطقه می شود، زیرا در این شرایط تولیدکنندگان می توانند در شرایط قابل قبولی بدون پرداخت عوارض و مالیات های متفاوت، به فعالیت مشغول شوند.ابهام در بحث مدیریت بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد

وی گفت: مسئله مهم در رابطه با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد چابهار، موضوع تولیت و چگونی مدیریت این بندر است، در شرایط کنونی این موضوع مطرح می شود که با الحاق این بندر به منطقه آزاد، کدام نهاد باید مدیریت آن را بر عهده بگیرد، این موضوع مطرح می شود که با تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد، مدیریت آن باید توسط شورای عالی مناطق آزاد مدیریت شود.

یارمحمدی ادامه داد:چون مدیریت بندر یک کار تخصصی است، باید توسط سازمان بنادر صورت گیرد، بنابر این پیش از تصمیم گیری برای الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد، این مسائل و مشکلات باید رفع شده و تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در بحث الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد و تعیین تولیت آن، می توان از تجربیات دیگر کشورها استفاده کرد، در هر صورت باید تصمیمی اتخاذ شود که نفع منطقه ملاک عمل قرار داشته باشد.بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد باید توسط سازمان بنادر مدیریت شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من بندر چابهار باید به منطقه آزاد الحاق شود، اما مدیریت آن باید بر عهده سازمان بنادر و کشتیرانی باقی بماند تا مدیریت در این حوزه به درستی و با اصول صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!