یكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۵:۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
شرکت فرودگاهها درباره یک خبر توضیح داد
۱۵:۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اجاره خودرو

شرکت فرودگاهها درباره یک خبر توضیح داد

پرشین خودرو: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: این شرکت، نهاد تصمیم گیر برای انجام دادن یا انجام ندادن پرواز‌ها در شرایط خاص نیست.

به گزارش پرشین خودرو، بدنبال انتشار خبری به نقل از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در رسانه‌ها با عنوان " لغو برنامه‌های پروازی پس از عملیات انتقام به عهده مرکز کنترل فضای کشور بود" اعلام کرد: مرکز کنترل فضای کشور بخشی از عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده و مسئولیت هدایت و کنترل پرواز‌های عبوری و داخلی (در فاز EN-ROUTE) را بر عهده داشته است، اما نهاد تصمیم گیر برای انجام یا عدم انجام پرواز‌ها در شرایط خاص نیست.


همچنین در ساعات انجام عملیات انتقام و بر اساس دستورالعمل‌های موجود فیما بین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مبادی ذیربط، همه هماهنگی‌ها برای تمام پرواز‌های عبوری و داخلی انجام شده است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!