یكشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۳:۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه و غیرفعال
۱۳:۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اجاره خودرو

حذف سهمیه سوخت تاکسی‌های فاقد پروانه و غیرفعال

پرشین خودرو: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با صدور اطلاعیه ای، پروانه تاکسیرانی معتبر را شرط اصلی حفظ سهمیه سوخت تاکسی و مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا عنوان کرد.

به گزارش پرشین خودرو، به منظور ساماندهی تاکسی های غیرفعال و خروج تاکسی های غیرمجاز از چرخه حمل ونقل عمومی پایتخت؛ سهمیه سوخت و مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا برای تمامی تاکسی های فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر شهر تهران حذف می شود.


در صورتی که تاکسیرانان فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر، بابت صدور و یا تمدید پروانه تاکسیرانی اقدام نکنند، سهمیه سوخت تاکسی آنها حذف و کارت سوخت آنها پس از این غیرفعال خواهد شد.

 

سهمیه سوخت


متقاضیانی که در فرآیند تمدید و یا صدور پروانه تاکسیرانی هنگام مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانانی با مشکلی مواجه شوند، می توانند برای علت یابی و رفع آن، به سایت سازمان تاکسیرانی شهر تهران به نشانی https://b2n.ir/300878 مراجعه کنند.


پروانه تاکسیرانی معتبر با استناد به قوانین و ضوابط حاکم بر تاکسیرانی شرط اصلی برای فعالیت و تردد تاکسی در سطح شهر و همچنین دریافت هرگونه خدمات اداری از سوی سازمان تاکسیرانی به شمار می آید و تاکسیرانان بایستی درخصوص دقت نظر به تاریخ انقضاء پروانه تاکسیرانی خود اهتمام ورزند.


بدیهی است مسئولیت حذف سهمیه سوخت و ابطال مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا برای این تاکسی ها برعهده مالک تاکسی و تاکسیران خواهد بود.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!