یكشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۶:۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
افزایش ۱۰درصدی دارایی بانک ایران زمین
۱۶:۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اجاره خودرو
صورت‌های مالی ۹ماهه این بانک نشان می دهد:

افزایش ۱۰درصدی دارایی بانک ایران زمین

پرشین خودرو: بانک ایران زمین صورت های مالی 9ماهه 98 خود را منتشر  کرد. 

به گزارش پرشین خودرو، بانک ایران زمین در 9ماهه منتهی به 30 آذر 98 توانست بدهی به بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول خود را کاهش داده و در مقابل دارایی ، تسهیلات و سپرده خود را افزایش دهد. 


بر اساس این گزارش، دارایی بانک نسبت به پایان سال 97  با رشد 10 درصدی از رقم 300 هزار میلیارد ریالی به 328 هزار میلیارد ریال رسیده است. 


علاوه بر این ، در 9ماه گذشته بانک ایران زمین بدهی 16 هزار و 463 میلیارد ریالی خود به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را صفر کرد. 

در مقابل مطالبات بانک از بانک مرکزی با افزایش 35 درصدی از مبلغ 27 هزار و 954 میلیارد ریالی به عدد 37 هزار و 701 میلیارد ریال  رسید. 

تسهیلات بانک ایران زمین در این دوره مورد بررسی نسبت به پایان 97 با افزایش ده درصدی به رقم 30 هزار و 212 میلیارد ریال رسید. 

در پی این میزان از تسهیلات سود وجه التزام از محل تسهیلات اعطایی به رقم سه هزار و 564 میلیارد  ریال رسید.

سود حاصل از سرمایه گذاری های بانک در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر 98 به رقم 14 هزار و 436 میلیارد ریال رسیده است. 

درآمد مشاع بانک  نیز با افزایش 7 درصدی به رقم 18 هزار میلیارد ریال رسید. 

سپرده بانک با افزایش 32 درصدی از رقم 229 هزار و 664 میلیارد ریالی  در پایان سال 97 به رقم 305هزار میلیارد ریال رسید. 

هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک که از محل مطالبات تاثیر گذاری بانک است با کاهش دوبرابری از رقم 500 میلیارد ریال به 210 میلیارد ریال رسید. زیان خالص بانک نیز 27 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. 

نظر بینندگان
!
!
!