شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۰۸:۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
اجازه ترخیص خودروهای 2500 سی.سی در مناطق آزاد صادر شد
۰۸:۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

اجازه ترخیص خودروهای 2500 سی.سی در مناطق آزاد صادر شد

پرشین خودرو: با مصوبه هیات دولت، ممنوعیت ترخیص خودروهای سواری بدون الزام به رعایت محدود حجم موتور 2500 سی.سی در مناطق آزاد لغو شد.

به گزارش پرشین خودرو، با مصوبه هیات دولت، 390 دستگاه خودرو که به منظور شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز مناطق آزاد کشور وارد شده بودند، تعیین تکلیف شدند.

براساس این گزارش، هیات دولت مقرر کرد ترخیص خودروهای سواری (غیرآمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور 2500 سی سی که تا 31 مردادماه 1397 برای آن توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق مذکور، برای شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق آزاد مجاز است.

یادآور می شود پس از مصوبه 6 دی ماه 1396 هیات وزیران، ورود خودرو به مناطق آزاد تابع ضوابط واردات فنی خودرو به کشور شده بود.

نظر بینندگان
!
!
!