شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
پرشین خودرو
۱۰:۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پارس ایران خودرو 3 ستاره شد
۱۰:۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

پارس ایران خودرو 3 ستاره شد

پرشین خودرو: برمبنای گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل منتشر شده توسط شركت بازرسی مهندسی ایران و شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران در دی ماه، محصول پارس ایران خودرو موفق به كسب سه ستاره كیفیت شد.

به گزارش پرشین خودرو، با تلاش بی وقفه در زنجیره تامین و ایجاد تمركز و تعریف برنامه بهبود جهشی، محصول پارس ایران خودرو موفق به ارتقای كیفیت از دو به سه ستاره شد.

این خودرو در پنج سایت تولیدی مورد ارزشیابی قرار گرفته و دو شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران و بازرسی مهندسی ایران به صورت هم زمان این خودرو را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده اند. محصولات سایت كرمانشاه و تهران توسط شركت بازرسی و تولیدات سایت‌های سمنان، فارس و خزر نیز توسط شركت بازرسی مهندسی ایران مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند. نتایج تمامی ارزیابی‌ها حكایت از قرار گرفتن این خودرو در سطح كیفی سه ستاره دارد.

 تلاش‌ها و نظارت‌های مستمر و بی وقفه‌ای در زنجیره ارزش خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو صورت می‌گیرد تا در شرایط تحریم های بین المللی كم‌ترین خللی به روند كیفی محصولات وارد نشده و برنامه های بهبود كیفیت نیز به صورت كامل اجرا شود. دست یابی به سه ستاره در محصول پارس، بیانگر جدیت مجموعه ایران خودرو در اجرای برنامه های بهبود و ارتقای كیفیت محصولات دارد.

ستاره سوم پارس،‌ پنجمین ستاره ارتقای كیفیت محصولات ایران خودرو در سال جاری بوده است. پیش از این محصولات دناپلاس و سورن به ترتیب به 4 و 3 ستاره كیفی ارتقا یافته اند. محصولات پژو 207 صندوقدار و پارس اتوماتیك نیز به ترتیب 4 و 3 ستاره كیفیت را از آن خود كرده اند.

نظر بینندگان
!
!
!