سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۲۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
نماد ایران خودرو به بازار اول بورس آمد
۱۰:۲۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
اجاره خودرو

نماد ایران خودرو به بازار اول بورس آمد

پرشین خودرو: به موجب مصوبه پنجاه و دومین نشست هیات پذیرش اوراق بهادار و در راستای اجرای ماده 12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، نماد ایران خودرو در بورس تهران از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول ارتقا یافت

به گزارش «پرشین خودرو»، علی مهری معاونت اقتصادی ایران خودرو با بیان این مطلب، اظهار داشت: این رویداد به مفهوم كاهش ریسك مالی سهام شركت برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه است و در این راستا تداوم رشد ایران خودرو در حوزه های مختلف عملیاتی و بازار، امید به ارتقای جایگاه شرکت به مراتب بالاتر را بیشتر می کند.

وی افزود: نماد معاملاتی سهام ایران خودرو در سال های 1386 و 1387 به دلیل عدم تحقق شاخص های مورد نظر هیات پذیرش اوراق بهادار از قبیل نسبت مالكانه، عدم زیان انباشته و امتیاز اطلاع رسانی به موقع و معتبر به بازار سرمایه تنزل یافت، اما با تدوین راهبردها و اجرای برنامه های جدید در حوزه های تولید، فروش، مالی و اصلاح ساختار اقتصادی از سال 1388 و نتایج حاصل در سال های بعد، این وضعیت شروع به تغییر کرد.

مهری انعكاس عملکرد شرکت در صورت های مالی سال 1389، پذیرش و تصویب طرح افزایش سرمایه سه مرحله ای توسط سهامداران از مبلغ 6.300 میلیارد ریال به 15.384 میلیارد ریال معادل بیش از 144 درصد سرمایه قبلی و اجرای مرحله اول آن در سال 1390 را از جمله عوامل مهم در بهبود شاخص های مورد نظر سازمان بورس ذکر کرد.

معاون اقتصادی ایران خودرو افزود: در نتیجه تعامل مناسب با سازمان بورس، حضور در جلسات مشترك و ارائه اسناد واطلاعات و متعاقب آن پیگیری های اداری و مذاكرات منظم با مدیریت بورس منجر به ارائه تصویری شفاف از وضعیت ایران خودرو و ترسیم چشم انداز اقدامات آینده آن شد كه این موضوع به بررسی دوباره جایگاه نماد معاملاتی شركت ایران خودرو در جلسه 31 اردیبهشت 1391 هیئت پذیرش اوراق بهادار منجر شد.

وی تصریح کرد: در جلسه مذكور گزارش معاونت اقتصادی ایران خودرو ارایه شد و هیات پذیرش به اتفاق آرا، به ارتقای جایگاه نماد معاملاتی سهام شركت از بازار دوم به بازار اول رای داد.

مهری یادآور شد: سهام شركت ایران خودرو در سال 1386 و قبل از آن در تابلو فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گرفت؛ اما به دلیل از دست دادن حداقل شاخص های مورد نظر هیئت پذیرش، شركت از اردیبهشت سال 1387 شرایط حضور در بازار اول را از دست داد و معاملات سهام ایران خودرو منوط به احراز شرایط، به بازار دوم انتقال یافت.

شایان ذکر است، هیات پذیرش اوراق بهادار با ریاست دبیر كل سازمان بورس و اوراق بهادار اردیبهشت هر سال تشكیل جلسه داده و نسبت به بررسی رفتار و تطبیق عملكرد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با قوانین و دستورالعمل های حاكم بر بازار سرمایه اقدام و متناسب با آن نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص تداوم یا لغو معاملات سهام شركت های حاضر در بورس یا ارتقا و تنزل نماد معاملاتی سهام آنان اقدام می کند. معاملات سهام شركت ها نیز در دو بازار اول و دوم انجام می گیرد كه بازار اول دارای دو تابلوی اصلی و فرعی و بازار دوم فقط دارای یك تابلو معاملات سهام است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!