جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۰۰:۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
پایان توزیع کمک های مدیران خودرو در استان سیستان
۰۰:۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

پایان توزیع کمک های مدیران خودرو در استان سیستان

پرشین خودرو: شرکت مدیران خودرو توزیع هم کمک های خود برای مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان را به اتمام رساند و مرحله دوم آن نیز پایان پذیرفت، در این مرحله با برنامه ریزی های صورت گرفته این کمک ها در روستاهای دور افتاده این استان که فاصله نسبتا زیادی با شهر داشتند صورت پدیرفت.

به گزارش پرشین خودرو، شرکت مدیران خودرو همواره یک شرکت فعال در زمینه کمک های اجتماعی در هنگام مشکلات به جامعه ایران بوده است که میتوان به کمک های این شرکت در زلزله و سیل اخیر در نواحی مختلف کشور اشاره کرد.

 این شرکت باور دارد که در رویدادهای اجتماعی باید حضور قوی داشت، هم اکنون مدیران خودرو بزرگترین تولید کننده خودرو در بخش خصوصی است که کارخانه آن در شهر بم واقع شده و تعداد بسیاری نیروی ایرانی در آنجا مشغول به کار هستند.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!