پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۵:۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
طرح ضدعفونی تاكسى‌هاى شهر تهران اجرا شد
۱۵:۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
اجاره خودرو

طرح ضدعفونی تاكسى‌هاى شهر تهران اجرا شد

پرشین خودرو: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانى شهر تهران از ضدعفونى تاكسى هاى شهر تهران در پایانه های تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش پرشین خودرو، علیرضا قنادان در حاشیه بازدید از پایانه هاى تاكسیرانى پایتخت با بیان این خبر گفت: گندزدایى، توزیع محلول ضدعفونى همراه با آموزش هاى عملیاتى به تاكسیرانان شهر تهران طبق برنامه زمان بندى شده در پایانه هاى شهر تهران آغاز شده است. 

قنادان افزود: این طرح در تعدادى از پایانه هاى تاكسیرانى انجام شده و تمامى تاكسیرانان خطوط تحت پوشش، محلول ضدعفونى كننده را دریافت كرده اند و این روند تا پوشش تمامى خطوط تاكسیرانى شهر تهران ادامه خواهد داشت. وى ادامه داد: در حین توزیع محلول هاى ضدعفونى، آموزش هاى تخصصى لازم در خصوص نحوه ضدعفونى تاكسى و تهیه محلول گندزدا به تاكسیرانان ارایه و در حین آموزش تاكسى هاى آنها ضدعفونى مى شود.

تاکسی

 

قنادان گفت: آموزش ها به صورت عملى و با حضور تیم هاى آموزش دیده از سوى اداره كل سلامت شهردارى تهران و وزارت بهداشت در حال انجام است.

وى ادامه داد: مراحل مختلف گندزدایى به منظور آگاهى و جلب مشاركت تاكسیرانان، همزمان با اجراى طرح و هماهنگى روابط عمومى از رادیو تاكسى به عنوان رسانه اختصاصى تاكسیرانان پوشش داده مى شود.

قنادان تاكید كرد: با توجه به تمهیدات سازمان براى پیشگیرى از شیوع بیمارى كرونا كه طى یك هفته گذشته انجام شده، تمامى تاكسیرانان آمادگى لازم براى دریافت آموزش هاى تخصصى را دارند و روند عملیاتى طرح ضدعفونى تاكسى ها به سرعت در حال پیشرفت است.

مدیر عامل سازمان تاكسیرانى شهر تهران یادآور شد: همزمان با عملیاتى شدن گندزدایى تاكسى ها، ضدعفونى محیطى پایانه ها نیز با مشاركت معاونت هاى ترافیك مناطق در حال انجام است.

 

ضدعفونی

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!