شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۲:۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
ارسال كمك های مدیران خودرو به وزارت بهداشت
۱۲:۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

ارسال كمك های مدیران خودرو به وزارت بهداشت

پرشین خودرو: شركت مدیران خودرو، كمك های بهداشتی و پزشكی خود را به وزارت بهداشت ارسال کرد.

به گزارش پرشین خودرو، شرکت مدیران خودرو در این روزها با توجه به گسترش ویروس كرونا، فعالیت اجتماعی گسترده ای را در مقابله با این ویروس و حمایت از جامعه ایران انجام داده است كه شامل نمایندگی ها، پرسنل و كمك به چند بیمارستان می شود.

 

کمک های مدیران خودرو


در حال حاضر شركت مدیران خودرو كمك های مفیدی را به وزارت بهداشت ارسال کرده كه می توان به ١٨٨٠٠ عدد ماسك ان ٩٤، تعداد ٤٥٠ عدد لباس محافظ پزشكی، ٢٠٠٠٠ عدد ماسك یكبار مصرف، ٨٠٠ عدد دستكش یكبار مصرف، ٨ عدد دماسنج پیشانی، تعداد ١٢٠٠ عدد ماسك ان ٩٥، و ٨٠ عدد عینك محافظ اشاره کرد.

این روزها مدیران خودرو توانسته حمایت های مناسبی را در راه مبارزه با ویروس كرونا به عمل آورد، تا به عنوان یك شركت خودروسازی فعال مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام دهد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!