پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۲:۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
2 چالش، زنگ خطری برای ادامه تولید خودروسازان در سال 99 است
۱۲:۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
اجاره خودرو
/اختصاصی/بررسی سال 98 در گفت وگو با دبیر انجمن همگن قطعه سازی؛

2 چالش، زنگ خطری برای ادامه تولید خودروسازان در سال 99 است

پرشین خودرو: اگرچه کارنامه تولید خودروسازی در سال 98، مهر تاییدی بر عملکرد خودروسازان برای سال گذشته است اما هشدار نسبت به تدوام چالش مطالبات معوق قطعه سازی و عدم تغییر سیاست قیمت گذاری دستوری و مشکل نقدینگی می تواند زنگ خطری برای ادامه تولید در این صنعت باشد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، " صنعت خودرو، سال قابل قبولی را به لحاظ عمکرد و تیراژ تولید برای خودروسازی رقم زد " این را آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور می گوید، با وی به منظور جمع بندی عملکرد خودروسازی و قطعه سازی در سال 98 به گفت و گو نشستیم. ماحصل این مصاحبه را در ادامه و با یکدیگر مرور می کنیم.

 

آرش محبی نژاداتحاد و همبستگی خودروسازی و قطعه سازی افت تولید 98 را به حداقل رساند

محبی نژاد، اگر چه سال 98 را سالی پر فراز و فرود به لحاظ تیراژ تولید برای صنعت خودرو ایران می داند اما معتقد است پایان سال 98 عملکرد و دستاورد قابل قبولی از اتحاد و همبستگی خودروسازان و قطعه سازان برجای ماند چنانچه بر اساس آمار، انحراف منفی و تجمیعی تولید خودروسازان از 40 درصد در نیمه اول سال گذشته به حدود 13 درصد در پایان سال 98 رسید.

وی با توجه به برخی چالش های تولید خودروسازان در سال گذشته به ارزیابی روند تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سال 98 پرداخت و اظهار داشت: بررسی آمار تولید دو شرکت خودروسازی داخلی نشان می دهد در شش ماهه اول سال 98 تولید خودروسازان به حداقل ممکن در سال رسید البته این افت تولید در شش ماهه اول سال گذشته در حالی صورت گرفت که خودروسازان در ابتدای سال قبل عملکرد تیراژی بسیار خوبی را به ثبت رساندند اما در نهایت فرود رو به افولی که از اردیبهشت سال قبل آغاز و تا مرداد 98 در هر دو خودروسازی کشور تجربه شد، با همت قطعه سازان در شهریور 98 تغییر جهت داد و رشد خوبی را در این شرکت ها رقم زد.

تولید ایران خودرو در سال 98سقوط آزاد تولید ایران خودرو در نیمه اول سال 98

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: در نیمه اول سال 98، کاهش تولید در ایران خودرو به خصوص در مرداد ماه شدت بیشتری یافت و نوعی سقوط آزاد در تولید ایران خودرو صورت گرفت چنانچه این افت تولید موجب شد که ایران خودرو تا حدودی زنجیره تامین خود را از دست بدهد؛ اتفاقی که در طول این سالها در این شرکتها تجربه نشده بود!

به گفته محبی نژاد، این روند نزولی تولید اگر چه در سایپا نیز با شیب بسیار ملایم تری تا مرداد 98 ادامه داشت اما در 3 ماه شهریور، مهر و آبان روند تولید سایپا به مراتب بهتر از ایران خودرو شد .


سایپا بار تولید 8 ماهه اول سال 98 را بر دوش کشید

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی معتقد است سایپا در طول سال 98 با ایجاد تناسب در پرداخت و برنامه ریزی و نظم بخشی در توزیع مطالبات، روندی پایدار و ضرب آهنگ مشخصی را در تولید و پرداخت مطالبات داشت چنانچه این شرکت در 8 ماه اول سال 98 بار تولید صنعت خودرو کشور را به دوش کشید.


شفاف سازی در پرداخت نقطه عطف عملکرد ایران خودرو در سال 98

محبی نژاد تاکید کرد: ایران خودرو نیز که در 6 ماهه اول سال گذشته با بحران و چالش داخلی روبرو بود با برگزاری نشست مشترک با قطعه سازان و زنجیره تامین در شهریور سال 98، نقطه عطفی در عملکرد این شرکت به ثبت رساند.

وی ادامه داد: در این نشست اگر چه به ارائه رویکرد جدید مدیریتی در ایران خودرو پرداخته شد اما موضوع اتاق شیشه ای و شفاف سازی حداکثری در عملکرد ایران خودرو نیز از مسائل مطرح در نشست قطعه سازان با ایران خودرو در سال گذشته بود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: بهبود سیستم توزیع نقدینگی در زنجیره تامین با هدف پرداخت نظام مند، شفاف و متمرکز به تامین کنندگان و بازگشت روند پرداخت ها به شرایط عادی موجب شد تا در آذرماه سال گذشته، ایران خودرو به کانال رشد تولید بازگردد و در نهایت تولید در هر دو شرکت بزرگ خودروسازی در آذر 98 تقریبا برابر شود.
 

تولید سایپا در سال 98ضرب آهنگ نظام مند، تیراژ قابل قبولی را در سایپا رقم زد

به گفته این مقام مسئول در انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، شرکت ایران خودرو از شهریور ماه 98 به بعد با بازنگری و تعامل بهتر با زنجیره تامین و شفاف سازی در پرداخت این شرکت توانست جهش نسبی را در تولید چهار ماه پایانی سال به ثبت برساند و در سایپا نیز از نیمه دوم سال 98 روند صعودی تولید رقم خورد.

محبی نژاد معتقد است ضرب آهنگ حرکت سایپا، ضرب آهنگی مشخص و نظام مند در سال گذشته بود به طوری که این روند در نهایت موجب شد این شرکت در سال 98 تیراژ قابل قبولی را به لحاظ تولید از خود بر جای بگذارد.
 

روند تولید ایران خودرو و سایپا در سال 98


جبران افت تولید 98 با همت و برنامه ریزی خودروسازان

وی در ادامه به جبران بخشی از افت تولید خودروسازان در سال گذشته اشاره و بیان کرد: صنعت خودرو ایران فرودی را در تولید نیمه اول سال گذشته تجربه کرد که عمده آن ناشی از مشکلات ایران خودرو و کاهش شدید تیراژ این شرکت در شش ماهه اول سال 98 بود اما با رفع برخی مشکلات انحراف تجمیعی 40 درصدی در تولید که در نیمه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل ایجاد شده بود و همچنین همت قطعه سازان و برنامه ریزی و مدیریت خودروسازان و غلبه بر دو غول کرونا و تحریم در پایان سال 98، رشد منفی تولید در صنعت خودرو به حدود 13 درصد رسید.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با توجه به تبعات شیوع ویروس کرونا بر افت تولید خودروسازان در ماههای پایانی سال 98 افزود: بدون شک در صورت ادامه تحریم ها و عدم وجود ویروس کرونا، این میزان انحراف از تولید را نیز نسبت به سال 97 شاهد نبودیم و بلکه این امکان وجود داشت که مرز تولید 97 نیز در سال 98 شکسته شود.

به گفته محبی نژاد، ورود کرونا به کشور و به همراه آن خلف وعده نظام بانکی در پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان موجب عدم درخشش صنعت خودرو در ماه پایانی سال شد و پایان پرفروغی در انتهای سال 98 برای این صنعت رقم نخورد!


3 گام مهم قطعه سازان انحراف تولید را به حداقل رساند

عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به هدف گذاری تولید سال 98 خودروسازان به نقش مهم قطعه سازان بر این جریان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه نتیجه برنامه تولید خودروسازان در پایان سال گذشته نتیجه نسبتا قابل خوبی است، افزود: انحراف تولیدی که در نتیجه مشکلات پیش رو به خصوص تحریم و چالش تولید به منفی 40 درصد در نیمه اول سال گذشته رسیده بود در راستای 3 گام مهم قطعه سازان در تجاری سازی 200 هزار خودرو در کف، افزایش تیراژ تولید و تلاش در مسیر داخلی سازی به کمترین میزان انحراف منفی تولید در سال گذشته رسید.

محبی نژاد اظهار کرد: سال گذشته در قالب برگزاری 4 میز ساخت داخل بیش از 70 درصد قطعات وابسته با حمایت خودروسازان و جانفشانی قطعه سازان داخلی سازی شد و برخی از این قطعات نیز به تولید انبوه رسید و تعدادی از آنها نیز در آینده نزدیک به تولید انبوه خواهد رسید که به طور قطع تمام این دستاوردها و تبدیل فرودها به فراز نتیجه برنامه ریزی خودروسازان و همت قطعه سازان بوده است.

تولید خودرو در سال 98نقش کم فروغ خودروسازان خصوصی در تولید سال 98

وی در ادامه به حضور کم فروغ سایر خودروسازان داخلی در تولید سال 98 اشاره کرد و اظهار داشت: اگر چه عمده این مسئله ناشی از افزایش اثرات مشکلات تحریم در افت تولید در خودروسازان خصوصی بود اما این امر موجب حرکت های خوبی در جریان داخلی سازی در این شرکتها شد؛ با این وجود دو خودروسازی بزرگ ایران خودرو و سایپا بیش از سالهای دیگر بار تولید را به دوش کشیدند و در 8 ماهه اول سال، سایپا به تنهایی بار تولید را به دوش کشید.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور متذکر شد: با ورود به نهمین ماه از سال 98 با تغییر ساختار و تحولی که در ایران خودرو ایجاد شد این شرکت نیز به کمک افزایش تیراژ تولید در کشور آمد و در نهایت تا پایان سال 98 یک عملکرد و دستاورد قابل قبول از اتحاد و همبستگی خودروسازان و قطعه سازان ثبت شد .

محبی نژاد با توجه به شرایط تولید، مهمترین امتیاز تیراژ تولید سال گذشته خودروسازان را تولید محصولاتی با بیشترین سهم داخلی سازی و دستیابی به کمترین میزان سی.کی.دی کاری در مقایسه با سال های قبل دانست.

وی در ادامه با اشاره به فرایند اختصاص تسهیلات و شفاف سازی در پرداخت مطالبات قطعه سازان، یاد آور شد: اگر چه در ایام پایانی سال به خصوص دو ماه پایانی سال گذشته نظام بانکی تا حدودی در ایفای تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تعلل کرد اما در روند پرداخت تسهیلات همکاری خوبی را با ایران خودرو داشت گرچه در این جریان سایپا مورد کم لطفی نظام بانکی قرار گرفت.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، پرداخت نظام مند مطالبات در ایران خودرو را ناشی از نوعی تغییر نگرش داخلی و شفاف سازی در پرداخت ها دانست و بیان کرد: با وجود اینکه شفاف سازی در پرداخت موجب بهبود روند پرداخت مطالبات در ایران خودرو شد اما این شفافیت با تغییر نگرش در ایران خودرو به حداکثر رسید چنانچه با جذب حداکثری منابع تسهیلاتی و استفاده از منابع داخلی، ایران خودرو توانست با برنامه ریزی و جذب همکاری زنجیره تامین در 3 ماه پایانی سال بخشی از عقب افتادگی در تولید را جبران کند.


تغییر نگرش خودروسازان موجب جذب حداکثری زنجیره تامین و دخالت بخش خصوصی شد

محبی نژاد در ادامه با اشاره به حرکت پایدار و شفاف سایپا در پرداخت مطالبات تاکید کرد: امید است در سال جدید نیز شاهد تدوام حرکت با ثبات و بر مدار پایدار در سایپا باشیم و همزمان جهشی که سال گذشته در ایران خودرو صورت گرفت در سال جاری تداوم پیدا کند که در صورتی که این امر اتفاق بیافتد هر دو خودروسازی با اتحاد و همدلی با زنجیره تامین جهش تولید را رقم خواهند زد.

وی تغییر نگرش بوجود آمده در صنعت خودرو را ناشی از تدابیر حاکمیتی در وزارت صمت برای دخالت زنجیره تامین در افتخارآفرینی و جلوگیری از سقوط آزاد منحنی تولید و جذب و مشارکت حداکثری زنجیره تامین و دخالت بخش خصوصی و همراهی و نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد و تولید کنندگان بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور دانست و معتقد است می توان این حرکت نسبی و اجباری که در 2 سال گذشته در صنعت خودرو ایجاد شده است را در سایر بخش های تولیدی اشاعه داد.


جوانه زدن دستاورد های جدید بر پیکره تنومند صنعت خودرو ایران

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور همچنین با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم صنعت خودرو بر نقش آن در خودکفایی تولید پرداخت و عنوان کرد: تهدید سنگین غول تحریم در سال 98 خوشبختانه فرصت خوبی را برای استقلال نسبی صنعت خودرو به عنوان بالاترین دستاورد در این صنعت رقم زد و به رغم شدت گرفتن تحریم ها در 3 سال گذشته نه تنها این مساله موجب توقف این صنعت نشد بلکه در این سالها شاهد جوانه زدن دستاورد های جدیدی در پیکره تنومند صنعت خودروسازی هستیم ؛ جوانه هایی همچون تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی که با به بار نشستن و رشد و نمو آنها یقینا صنعت خودرو ایران قوی تر از گذشته در عرصه ملی و بین المللی نقش آفرینی خواهد کرد.

محبی نژاد همچنین با تاکید بر عملکرد خوب دو شرکت بزرگ خودروسازی در سال گذشته عامل اصلی این موفقیت را برنامه ریزی خوب و منسجم وزارت صمت و خودروسازان و جانفشانی وهمت بیش از پیش قطعه سازان به خصوص دخالت بخش خصوصی در تصمیمات و پیشبرد اهداف کلان مدیریت بخشی صنعت خودرو کشور اعلام و ابراز امیدواری کرد این دستاوردها و جانفشانی ها در سال جدید ادامه یافته و فراموش نشود.


قیمت گذاری و نقدینگی 2 چالش جدی صنعت خودرو ایران

وی در ادامه مهمترین چالش کنونی صنعت خودرو را منهای دو غول تحریم و ویروس کرونا، قیمت گذاری و نقدینگی عنوان و ضمن هشدار به مسئولان و خودروسازان اعلام کرد: چنانچه در سال جدید موضوع نقدینگی قطعه سازان و همچنین قیمت گذاری خودروسازان اصلاح نشود به طور قطع تمام تلاش ها و جانفشانی ها به هدر رفته و با این شرایط ادامه فعالیت در این صنعت امکان پذیر نخواهد بود.


مطالبات معوق قطعه سازان به بالای 6 هزار میلیارد رسید

این مقام مسئول در انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور همچنین با اشاره به مطالبات قطعه سازان، با تاکید بر اینکه زنجیره تامین خودروسازان بیش از این امکان تحمل مطالبات معوق را ندارند، گفت: در صورتی که مطالبات آبان ماه به این رقم افزوده شود کل مطالبات معوق زنجیره تامین با کسر چک های خرید دین به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می رسد و کل مطالبات به حدود 28 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

محبی نژاد در ادامه به برنامه تولید خودروسازان برای تولید حداقل یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال 99 اشاره و اضافه کرد: ظرفیت بالقوه صنعت خودرو ایران بالای 2 میلیون دستگاه است اما موانع و مشکلات مانع از تحقق این رقم می شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید در قطعه سازی کشور، متذکر شد: در صورت مهار دو غول تحریم و کرونا و حل مشکل نقدینگی و قیمت گذاری، خودروسازان می توانند تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال جدید را به ثبت برسانند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پایان به آخرین اتفاق سال گذشته و برگزاری مجامع دو خودروسازی کشور و خروج این شرکتها از ماده 141 پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه ساختار مالی هر دو خودروسازی با برگزاری مجامع در آخرین روزهای سال 98 اصلاح شد و با افزایش سرمایه ای که صورت گرفت هر دو شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شدند که به طور قطع این مساله در عملکرد سال جاری هر دو خودروساز کشور اثر مثبتی دارد.

یادآور می شود: روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروسازان کشور در سال 98 را در حالی منتشر کرد که بر اساس آمار تجمیعی تا پایان اسفند ماه سال گذشته، 831 هزار و 334 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که از این تعداد 759 هزار و 137 دستگاه مربوط به محصولات سواری تولیدی توسط خودروسازان داخلی است. این آمار حاکی از افت کلی 13 درصدی تولید و 14.9 درصدی خودروهای سواری نسبت به سال 97 بود.
 

خبرنگار: زهرا حریری

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!