پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
هوای پایتخت در مرز آلودگی
۱۱:۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
اجاره خودرو

هوای پایتخت در مرز آلودگی

پرشین خودرو: شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ است و پایتخت در مرز آلودگی هوا قرار دارد.

به گزارش پرشین خودرو، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است هرچند در مرز آلودگی قرار دارد.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۷۴ قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۱۴ روز هوای پاک و ۱۳ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۲۱ روز هوای پاک و ۶ روز هوای قابل قبول داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۲۰ درجه و کمترین دما ۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

منبع: فارس

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
آلودگی هواهوا
نظر بینندگان
!
!
!