شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۵:۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه کارت اعتباری
۱۵:۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
اجاره خودرو

شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه کارت اعتباری

بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد.

به گزارش پرشین خودرو، در همین راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند با شرایط زیر نسبت به پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه براساس بخشنامه‌های قبلی اقدام کنند:

۱- درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام‌دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.

۲- سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود.

۳- صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی توثیق شده است، امکان‌پذیر است.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!