جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
بازگشت 68 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد
۱۰:۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
اجاره خودرو

بازگشت 68 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه گزارشی میزان ارز بازگشتی حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان مردادماه 99 را 35 میلیارد یورو اعلام کرد.

به گزارش پرشین خودرو، حمید زادبوم در این خصوص افزود: از 22 فروردین 97 تا پایان فروردین 99 تعداد 21 هزار و 254 نفر صادرکننده ارز خود را بازگردانده اند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند 98، تعداد 70 صادرکننده دیگر نیز به فهرست اضافه شده‌اند.


وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صمت استان‌ها، گفت: با فعالیت این گارکروه‌ها در سراسر کشور، از ابتدای مردادماه سال جاری، بازگشت ارز به اقتصاد کشور افزایش یافته که امیدواریم این روند در سایه تعامل با صادرکنندگان سرعت بیشتری پیدا کند.

مسئول کمیته اقدام ارزی بیان داشت: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مرداد ماه سال جاری صد در صد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند 2286 نفر صادرکننده بوده در صورتی‌که این تعداد در پایان تیرماه امسال، 2014 نفر صادرکننده بوده‌اند.

وی همچنین میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان را 6.16 میلیارد یورو اعلام کرد که بر اساس ترتیبات بانک مرکزی 9.14 میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند که این صادرکنندگان از لحاظ تعداد، 11 درصد از کل صادرکنندگان، از نظر میزان صادرات 29 درصد کل صادرکنندگان، از لحاظ بازگشت ارز 43 درصد کل صادرکنندگان و از نظر تعهد، 29 درصد میزان کل تعهدات را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اضافه کرد: از دیگر سو 15043 صادرکننده، تنها یک میلیون یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده‌اند که 71 درصد کل صادرکنندگان از نظر تعداد را شامل بوده و فقط 17 درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.

زادبوم در پایان گفت: 3225 نفر صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا 99 درصد ایفا کرده‌اند که 19 درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و 53 درصد از میزان صادرات و همچنین 54 درصد از میزان بازگشت ارزحاصل از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!