جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
دوچرخه سواری بانوان واجد وصف کیفری است؟
۱۱:۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
اجاره خودرو

دوچرخه سواری بانوان واجد وصف کیفری است؟

قضات در استعلامی سوالی پیرامون دوچرخه سواری زنان مطرح کردند که معاونت حقوقی در قالب نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است.

به گزارش پرشین خودرو، قضات در استعلامی سوالی پیرامون دوچرخه سواری زنان مطرح کردند که معاونت حقوقی در قالب نظریه مشورتی به آن پاسخ داده است. در این استعلام آمده است که دوچرخه سواری بانوان در انظار و اماکن عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و…، واجد وصف کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازات تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و چون برای دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی نظیر پارک‌ها و خیابان‌ها مجازاتی پیش‌بینی نشده است، لذا این رفتارها جرم نیست؛ مگر اینکه ‌رفتارهای مذکور به گونه‌ای باشد که مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفری باشد.

منبع: مهر

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!