شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۷:۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اشتباه حاکمیتی در صنعت خودروسازی
۱۷:۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اجاره خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مطرح کرد:

اشتباه حاکمیتی در صنعت خودروسازی

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، بزرگترین اشتباه دولت در صنعت خودرو را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها در صنعت خودرو افراد و مجموعه های دلسوز زیادی سعی دارند تا با گوشزد کردن مشکلات در بزنگاه های مختلف، به رفع مشکلات عدیده این صنعت کمک کنند.

یکی از این مجموعه ها که اتفاقا از فعال ترین بخش های صنعت خودرو و قطعه سازی در مطرح کردن مشکلات شناخته می شود، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور است.

دبیر این انجمن، در نشستی بزرگترین اشتباه دولت در صنعت خودرو را با زبانی ساده تشریح کرد.

در ادامه می توانید اظهارات آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در خصوص موضوع مذکور را ببینید:
اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!