یكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
بیشترین و کمترین نرخ تورم استان‌ها در مهرماه
۱۰:۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
اجاره خودرو

بیشترین و کمترین نرخ تورم استان‌ها در مهرماه

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور در مهر ماه مربوط به آذربایجان غربی با ۱۰،۳ درصد افزایش و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۱ درصد افزایش است.

به گزارش پرشین خودرو، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در مهر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۶۱،۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۱ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۴۱.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (۴۸.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مازندران (۳۶.۹ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به عدد ۲۷.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۲.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۱ درصد) است.خانوار‌های شهری

در مهر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۶۰،۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴.۷ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۴۱.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان کرمانشاه (۴۸.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (۳۵.۷ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های شهری به عدد ۲۷.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۲.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۳.۳ درصد) است.خانوار‌های روستایی

در مهر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۶۸،۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۰.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ۳.۰ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ۴۲.۲ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (۵۱.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان ایلام (۳۶.۰ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های روستایی به عدد ۲۶.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۲۱.۶ درصد) است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
تورماستان
نظر بینندگان
!
!
!