یكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۵:۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
 کاهش تعداد روزهای ناسالم در اولین ماه زمستان ۱۴۰۰
۱۵:۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
اجاره خودرو

کاهش تعداد روزهای ناسالم در اولین ماه زمستان ۱۴۰۰

بررسی‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد هوای پایتخت در دی‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس بیشتری را تجربه کرده اما تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها به عدد صفر رسیده است.

به گزارش پرشین خودرو، محسن روشنی مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به وضعیت هوای تهران در دی ماه سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در دی ماه سال گذشته ۵ روز قابل قبول ثبت شد که این عدد امسال به ۱۵ روز رسیده است. سال گذشته ۱۱ روز هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۳ روز ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشت که این اعداد در سال جاری به ۱۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و صفر روز ناسالم برای همه گروه‌ها رسیده است.

وی با اشاره به آلاینده شاخص هوای دی ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته گفت: در ۲۴ روز دی ماه سال گذشته آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بالاتر از حد مجاز گزارش شد که ۵ روز آن با شرایط بالاتر از حد مجاز آلاینده نیتروژن دی‌اکسید نیز همراه بود؛ اما در سال جاری این عدد به ۱۵ روز تقلیل یافته و دو روز نیز نیتروژن دی اکسید بیش از حد مجاز بوده است.

مقایسه‌ها نشان می‌دهد دی ماه سال ۹۸ با تجربه ۱۵ روز قابل قبول، ۱۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه‌ها همراه بوده است. همچنین دی ماه ۹۷ شامل ۳ روز پاک، ۲۰ روز قابل قبول و ۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است در هوای پاک که با رنگ سبز نشان داده می‌شود، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامت انسان ندارد. در هوای سالم که به رنگ زرد شناخته می‌شود، کیفیت هوا قابل قبول و غلظت آلاینده‌ها کمتر از حدی است که بر سلامت انسان تاثیر منفی داشته باشد اما در هوای ناسالم برای گروه‌های حساس که به رنگ نارنجی نشانه‌گذاری می‌شود، مقدار AQI بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار می‌گیرد که در نتیجه آن گروه‌های حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.

در هوای ناسالم که به رنگ قرمز است، کلیه افراد جامعه در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند و حتی ممکن است گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری شوند. افزون بر این در هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش نشان داده می‌شود و عدد AQI بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار می‌گیرد، احتمال بروز عوارض جدی برای سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.

روشنی تاکید کرد: کاهش روزهای آلوده به شرایط جوی وابستگی زیادی دارد.

!
!
!