چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۶:۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
 تکذیب دستور رییس جمهور برای ساخت۸ هواپیما
۱۶:۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
اجاره خودرو

تکذیب دستور رییس جمهور برای ساخت۸ هواپیما

مدیرکل روابط عمومی دفتر رییس جمهور دستور رییس جمهور برای ساخت۸ هواپیما را تکذیب کرد.

به گزارش پرشین خودرو، متن توییت محمدمهدی رحیمی به شرح زیر است:

‏دکتر رئیسی با اشراف بر توان متخصصان«هسا»ساخت هواپیمای مسافربری را طلب کرد و قول حمایت داد.
نماینده محترم که با فاصله ایستاده بود احتمالا آرزویش برای«ساخت ۸هواپیما تا سفربعدی» را از قول رئیس جمهور مطرح کرده!
خودتحقیرها هم فرصت را برای تخریب رئیس جمهور و تحقیر توان ملت مغتنم شمردند.

!
!
!