جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۰:۴۵ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
جزئیات سهمیه جدید بنزین خودروها
۱۰:۴۵ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
اجاره خودرو

جزئیات سهمیه جدید بنزین خودروها

پرشین خودرو: همزمان با اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها از بامداد امروز 28 آذر ماه، جزئیات سهمیه بنزین حمایتی و نیمه یارانه‌ای خودروهای شخصی، عمومی و غیر دولتی در دی ماه را منتشر کرد.

به گزارش «پرشین خودرو»، مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها از بامداد امروز یکشنبه 28 آذر ماه با اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در سراسر کشور آغاز شده است.

بر اساس اطلاعیه شماره دو سازمان هدفمندی یارانه ها از امروز بنزین به صورت سه نرخی و گازوئیل به صورت دو نرخی در جایگاههای سرسار کشور عرضه می شود.

مطابق با این اطلاعیه رسمی قیمت بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت و سهمیه بنزین حمایتی دی ماه با نرخ یارانه ای 100 تومان (بنزین سوپر 150 تومان) عرضه خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین نیمه یارانه ای برای خودروها تعیین شده که این بنزین با نرخ 400 تومان به ازای هر لیتر عرضه خواهد شد.

ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین غیر سهمیه ای را 700 تومان به ازای هر لیتر تعیین کرده است، ضمن آن که عرضه بنزین در جایگاهها تنها با کارت هوشمند سوخت انجام می گیرد.

سوخت تمامی خودروهای گازوئیل سوز هم با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و گازوئیل غیر سهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده است.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها وسایط نقلیه دیزلی (گازوئیل سوز) از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف 10 روز برای یک مرحله با قیمت 165 ریال بهره مند می شوند. همچنین قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی را 300 تومان در نظر گرفته شده است.

جزئیات سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (400 تومانی) خودروهای شخصی، عمومی و غیر دولتی بنزینی و دوگانه سوز در دی ماه به شرح ذیل است:

سواری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 60 لیتر، سهمیه روزانه 2 لیتر

سواری دو گانه ‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 60 لیتر ، سهمیه روزانه: 2 لیتر

موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: 25 لیتر، سهمیه روزانه: 0.83 لیتر

تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر، سهمیه روزانه: 16.67 لیتر

تاکسی دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر، سهمیه روزانه:6.67 لیتر

تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ؛، سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ‌300 لیتر ، سهمیه روزانه: 10.00 لیتر

آژانس ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ؛ سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

آژانس دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ؛ سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:300 لیتر ، سهمیه روزانه: 10.00 لیتر

مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ، سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ، سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 750 لیتر ؛ سهمیه روزانه: 25.00 لیتر

خطی بین شهری دوگانه‌ سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر ، سهمیه روزانه:‌16.67 لیتر

خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 500 لیتر ؛ سهمیه روزانه: 16.67 لیتر

آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، 300 لیتر ، سهمیه روزانه: 10.00 لیتر

آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ، سهمیه روزانه : 6.67 لیتر

وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر ، سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر ، سهمیه روزانه: 3.33 لیتر

وانت نوع دو بنزینی (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر ؛ سهمیه روزانه: 13.33 لیتر

وانت نوع دو دوگانه‌سوز (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر؛ سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر؛ سهمیه روزانه: 13.33 لیتر

کامیون و کامیونت دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر؛ سهمیه روزانه: 6.67 لیتر

دستگاه‌های عمومی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر؛ سهمیه روزانه: 3.33 لیتر

دستگاه‌ةای عمومی دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر؛ سهمیه روزانه: 3.33 لیتر

آمبولانس بنزینی، سهمیه‌ ماهانه فعلی: 750 لیتر، سهمیه روزانه 25 لیتر

از سوی دیگر مطابق با اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه ای تحت عنوان ویژه – حمایتی برای خودروهای شخصی و عمومی در دی ماه امسال تعیین شده که این سهمیه با نرخ یارانه ای 100 تومان ساعت 24 سی ام آذر ماه امسال به کارتهای سوخت شارژ خواهد شد.

جزئیات سهمیه بنزین حمایتی خودروهای مختلف شخصی، عمومی و غیر دولتی در اولین ماه فصل پاییز به شرح ذیل است:

سواری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 50 لیتر

سواری دو گانه ‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 50 لیتر

موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: 25 لیتر

تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر

تاکسی دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر

تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر

آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 250 لیتر

مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:300 لیتر

مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر

براساس ابلاغیه جدید دولت، قیمت بنزین سوپر یارانه ای 500 تومان و قیمت بنزین سوپر غیریارانه‌ای 800 تومان تعیین و اجرایی شد.

مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر

خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 600 لیتر

خطی بین شهری دوگانه‌ سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر

خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 400 لیتر

آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، 200 لیتر

وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 200 لیتر

وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: 100 لیتر

وانت نوع دو بنزینی (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: 320 لیتر

کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: 320 لیتر

آمبولانس بنزینی، سهمیه‌ ماهانه فعلی: 500 لیتر

به گزارش مهر، براساس ابلاغیه جدید دولت، قیمت بنزین سوپر یارانه ای 500 تومان و قیمت بنزین سوپر غیریارانه‌ای 800 تومان تعیین و اجرایی شد. قیمت بنزین سوپر یارانه ای و غیر یارانه ای پیش از آغاز اصلاح قیمتها 150 و 550 تومان بود.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!